Jag är här för första gången

Första gången du loggar in behöver du fylla i ditt objektsnummer, hittar du det på dina hyresavier eller på ditt kontrakt.

Registrera dig

LOGGA IN

Hej du!

Vi har bytt inloggningssätt, ange ditt personnummer istället så går det bra...
 
Glömt lösenordet? →
 

Ekonomisk information

Som allmännyttigt bolag är Bostadsbolaget helt självfinansierat. Vi får inget ekonomiskt stöd från Göteborgs Stad och invånare eller andra bidrag från offentlig sektor. Vinster som generas återinvesteras till största del i verksamheten.

Bostadsbolaget har fastigheter i Göteborgs alla stadsdelar och sammanlagt uppgår fastighetsvärdet till 26 128 miljoner kronor. 2016 omsatte bolaget 1 690 miljoner kronor vilket är 31 miljoner mer än året innan. Investerings- och underhållskostnaderna uppgick till 897 miljoner kronor och årsresultat till 64 miljoner kronor.  

Framtidenkoncernen har en centraliserad finansiell organisation. All finansiell verksamhet och riskhantering samordnas inom koncernen och hanteras av moderbolaget.

Samhälle, miljö och ekonomi

Bostadsbolaget arbetar med långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning. Det innebär att vi är affärsmässiga och tar vårt miljö- och samhällsansvar på allvar. Vill du veta vad hållbarhet innebär för oss kan du läsa om det på hållbarhetssidan här på vår webbplats eller i våra års- och hållbarhetsredovisning här nedan.

Hösten 2016 genomförde vi en undersökning för att kartlägga vilka hållbarhetsområden som våra intressenter tycker är viktigast. Resultaten har legat till grund för hållbarhetsredovisningen i Bostadsbolagets års- och hållbarhetsredovisning 2016. Vi har också tagit fram en rapport om undersökningen, den kan du läsa här.

Juridiskt namn: Göteborgs stads bostadsaktiebolag
Styrelsens säte: Göteborg
Org.nr: 556046-8562
Grundades: 1945
Medarbetare: 313
Lägenheter: 23 277 (24 167 inklusive kommanditbolagen Fastighetsbolaget Bredfjäll AB och Fastighetsbolaget Gropens Gård KB).
P-platser: Ca 15 300
Kommersiella lokaler: Ca 440 (förvaltas och hyrs ut av GöteborgsLokaler)
Hyresintäkter:1 662 Mkr Mkr
Underhåll/Investeringar: 897 Mkr

(Uppgifter från 2016) 

 

2016
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.

 
2016
Bostadsbolaget berättar
 
2015
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.

 
2015
Bostadsbolaget berättar
 

Vill du ha en tryckt årsredovisning?

Mejla till info@bostadsbolaget.se

 

2014
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.

 
2014
Bostadsbolaget
i korthet
 
2013
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.
 
2013
Hållbarhets-
redovisning
 

2012
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.
 
2012
Engelsk
Hållbarhetsredovin.
 

2011
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.
 
2011
Engelsk
hållbarhetsredovisn.
 

2010
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.
 
2010
Engelsk
hållbarhetsredovisn.
 
2009
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.
 
2009
Engelsk
hållbarhetsredovisn.
 
2008
Årsredovisning