REGISTRERA

Registrera dig som ny användare här.

    Registrera dig

 

LOGGA IN

Hej!

Ange ditt personnummer med 10 siffror utan bindestreck (ÅÅMMDDxxxx).
 
Glömt lösenordet? →
 

Ekonomisk information

Som allmännyttigt bolag är Bostadsbolaget helt självfinansierat. Vi får inget ekonomiskt stöd från Göteborgs Stad och invånare eller andra bidrag från offentlig sektor. Vinster som generas återinvesteras till största del i verksamheten.

Bostadsbolaget har fastigheter i Göteborgs alla stadsdelar och sammanlagt uppgår fastigheternas marknadsvärde till 28 051 miljoner kronor. 2017 omsatte bolaget 1 727 miljoner kronor vilket är 37 miljoner mer än året innan. Investerings- och underhållskostnaderna uppgick till 825 miljoner kronor och årsresultat till 146 miljoner kronor.

Framtidenkoncernen har en centraliserad finansiell organisation. All finansiell verksamhet och riskhantering samordnas inom koncernen och hanteras av moderbolaget.

Läs mer om Bostadsbolagets ekonomiska resultat och andra viktiga händelser från 2017 i vår årsredovisning som du finner nedan. Där finner du även tidigare års rapporter.

Hållbarhet

Bostadsbolaget arbetar med långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning. Det innebär att vi är affärsmässiga och tar vårt miljö- och samhällsansvar på allvar. Vill du veta vad hållbarhet innebär för oss kan du läsa om det på hållbarhetssidan här på vår webbplats eller i våra års- och hållbarhetsredovisning här nedan.

För 2017 gör Framtidenkoncernen en gemensam hållbarhetsredovisning vilket gör att vi i år inte har någon egen hållbarhetsredovisning. Genom att agera tillsammans och kraftsamla kring ett antal gemensamma frågor kan vi som Sveriges största allmännytta vara med och påverka på riktigt. Här kan du läsa Framtidens hållbarhetsredovisning för 2017.

 

Om oss

Juridiskt namn: Göteborgs stads bostadsaktiebolag
Styrelsens säte: Göteborg
Org.nr: 556046-8562
Grundades: 1945
Medarbetare: 309
Lägenheter: 23 197 (24 227 inklusive kommanditbolagen Fastighetsbolaget Bredfjäll KB, Fastighetsbolaget Gropens Gård KB och Fastighetsbolaget Biskopsgården 51:16 KB).
P-platser: 15 395
Kommersiella lokaler: Ca 440 (förvaltas och hyrs ut av GöteborgsLokaler)
Hyresintäkter: 1 691 Mkr
Underhåll/Investeringar: 825 Mkr
CSR Västsverige
(Uppgifter från 2017)
 

Vill du ha en tryckt årsredovisning?

Mejla till info@bostadsbolaget.se

 
2017
Årsredovisning 
 
2017
Bostadsbolaget berättar
 
2016
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.

 
2016
Bostadsbolaget berättar
 
2015
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.

 
2015
Bostadsbolaget berättar
 

 

2014
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.

 
2014
Bostadsbolaget
i korthet
 
2013
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.
 
2013
Hållbarhets-
redovisning
 

2012
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.
 
2012
Engelsk
Hållbarhetsredovin.
 

2011
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.
 
2011
Engelsk
hållbarhetsredovisn.
 
2010
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.
 
2010
Engelsk
hållbarhetsredovisn.
 
2009
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.
 
2009
Engelsk
hållbarhetsredovisn.
 
2008
Årsredovisning