Jag är här för första gången

Första gången du loggar in behöver du fylla i ditt objektsnummer, hittar du det på dina hyresavier eller på ditt kontrakt.

Registrera dig

LOGGA IN

Hej du!

Vi har bytt inloggningssätt, ange ditt personnummer istället så går det bra...
 
Glömt lösenordet? →
 

Ekonomisk information

Som allmännyttigt bolag är Bostadsbolaget helt självfinansierat. Vi får inget ekonomiskt stöd från Göteborgs Stad och invånare eller andra bidrag från offentlig sektor. Vinster som generas återinvesteras till största del i verksamheten.

Bostadsbolaget har en stark finansiell ställning och det egna kapitalet uppgick 31 december 2015 till 1 697 miljoner kronor (Mkr). Bedömt marknadsvärde var 24 957 Mkr. 2015 användes 625 Mkr till underhåll och investeringar medan de totala hyresintäkterna uppgick till 1 634 Mkr. Redovisat resultat efter skatt och bokslutsdispositioner var 53 Mkr.  

Framtidenkoncernen har en centraliserad finansiell organisation. All finansiell verksamhet och riskhantering samordnas inom koncernen och hanteras av moderbolaget.

Samhälle, miljö och ekonomi

Bostadsbolaget arbetar med långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning. Det innebär att vi är affärsmässiga och tar vårt miljö- och samhällsansvar på allvar. Vill du veta vad hållbarhet innebär för oss kan du läsa om det på hållbarhetssidan här på vår webbplats eller i våra års- och hållbarhetsredovisning här nedan.

Juridiskt namn: Göteborgs stads bostadsaktiebolag
Styrelsens säte: Göteborg
Org.nr: 556046-8562
Grundades: 1945
Medarbetare: 283
Lägenheter: 23 327 (2015)
P-platser: Ca 15 000
Kommersiella lokaler: Ca 460 (förvaltas och hyrs ut av GöteborgsLokaler)
Hyresintäkter: 1 634 Mkr
Underhåll/Investeringar: 625 Mkr

Uppgifter från vår årsredovisning 2014 

 

2015
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.

 
2015
Bostadsbolaget berättar
 

Vill du ha en tryckt årsredovisning?

Mejla till info@bostadsbolaget.se

 

2014
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.

 
2014
Bostadsbolaget
i korthet
 
2013
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.
 
2013
Hållbarhets-
redovisning
 

2012
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.
 
2012
Engelsk
Hållbarhetsredovin.
 

2011
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.
 
2011
Engelsk
hållbarhetsredovisn.
 

2010
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.
 
2010
Engelsk
hållbarhetsredovisn.
 
2009
Årsredovisning inkl.
hållbarhetsredovisn.
 
2009
Engelsk
hållbarhetsredovisn.
 
2008
Årsredovisning