REGISTRERA

Registrera dig som ny användare här.

    Registrera dig

 

LOGGA IN

Hej!

Ange ditt personnummer med 10 siffror utan bindestreck (ÅÅMMDDxxxx).
 
Glömt lösenordet? →
 

Ekologisk hållbarhet

Vår miljöpåverkan

Engagemang bland såväl medarbetare som hyresgäster är en förutsättning för att miljöinsatserna ska ge ordentlig effekt. Miljöarbetet måste vara och är en levande process som aldrig tillåts stanna av.
Basen i vårt miljöarbete är miljöledningssystemet som är certifierat enligt ISO 14001. Systemet hjälper oss att skapa struktur i arbetet som är integrerat i hela verksamheten och är allas ansvar.

Vissa aktiviteter i verksamheten är mer betydande än andra för miljön och för människors hälsa – dessa aktiviteter går som en röd tråd genom miljöledningssystemet. De återspeglas även i vår koncerngemensamma miljöpolicy och i våra miljömål.

Våra mest betydande miljöaspekter är

  • byggnation och underhåll
  • elanvändning
  • hantering av avfall
  • uppvärmning av fastigheter och tappvarmvatten

Utöver Bostadsbolagets egna ambitioner att arbeta med de områden som medför störst miljöpåverkan, styrs vårt arbete också av nationella miljömål och Göteborgs Stads lokala miljömål.

I vårt miljöarbete strävar vi efter att minimera vår egen miljöpåverkan liksom att öka hyresgästernas möjlighet att leva miljösmart.

 

Retoy leker sig fram till en mer hållbar värld

Bostadsbolaget inledde under 2014 ett samarbete med Retoy. Genom leksaksbytaraktiviteter arbetar Retoy för att barn tidigt i livet ska lära sig om hållbar konsumtion och barns rättigheter. Bostadsbolaget deltog då den första leksaksbytardagen i Göteborg gick av stapeln och har sedan dess medverkat vid flertalet tillfällen. Vår personal har samlat ihop och skänkt leksaker och vi är glada att nu kunna säga att Retoys aktiviteter har etablerats som en återkommande och uppskattade aktivitet i staden.
 

Avfallsinformatörer för ökad kunskap

I ett sysselsättningsprojekt tillsammans med Västra Hisingens stadsdelsförvaltning anställde vi under 2015 12 arbetslösa göteborgare som under ett år arbetade med att förbättra avfallshanteringen för Bostadsbolagets då 23 000 hushåll.

Med hjälp av avfallsinformatörerna har vi skapat goda förutsättningar för hyresgäster att göra miljösmarta val. Det ligger i vårt uppdrag att arbeta med såväl miljöfrågan som sociala frågor och denna satsning kombinerade dessa saker på ett jättebra sätt.

 

Miljöaktiviteter

Fler exempel på miljöaktiviteter finner du i vår års- och hållbarhetsredovisning.
 
Miljösmarta tips för våra hyresgäster.