REGISTRERA

Registrera dig som ny användare här.

    Registrera dig

 

LOGGA IN

Hej!

Ange ditt personnummer med 10 siffror utan bindestreck (ÅÅMMDDxxxx).
 
Glömt lösenordet? →
 

Radiotorget

 
Nära naturen på Radiotorget!

I Järnbrott är det nära till naturen och boende har havet på cykelavstånd. Samtidigt är det enkelt att ta bussen in till centrala Göteborg. Här planerar Bostadsbolaget att modernisera och även tillföra nya bostäder.

Bostadsbolaget har skissat på ett förslag där Forumbyggnaden ersätts med en byggnad som närmast torget har samma profil som den befintliga byggnaden men i bakkant innehåller cirka 30 bostäder i ett sjuvånings punkthus. På slänten sydväst om torget planerar vi för ett lamellhus med ytterligare bostäder. Totalt tillför förslaget torget 76 lägenheter.


Vad händer just nu?

I oktober 2018 startade Framtiden Byggutveckling byggnationen av 76 hyresrätter, som Bostadsbolaget kommer äga och förvalta. I den första etappen som pågår oktober-januari kommer Forumhuset och butikerna på västra sidan av torget att rivas plus att man kommer att utföra sprängningsarbeten på berget bakom torget.
Just nu pågår miljösaneringen av området. Entreprenören planerar att jobba med detta även helgen den 1-2 december och vi hoppas att detta inte ska innebära några störningar.

Planket på torget håller på att resas och kommer att placeras cirka 6 meter från fasad under rivningen. Rivningen beräknas starta vecka 49 om inget oförutsätt inträffar. Därefter kommer markarbeten med sprängning att inledas. Vi återkommer med mer information om det.

Den 12 november kommer Bildradiogatan stängas av för trafik då JM går in i nästa fas i sin byggnation kring torget. Läs mer om det här.>>

I januari 2019 kommer gästparkeringen på Flygradiogatan tas i anspråk för etablering av byggbodar.

Etableringsyta för byggbodar

Byggnationen av de nya husen planeras att starta i februari 2019. I samband med dessa arbeten blir det mer stökigt och bullrigt än normalt och vi kommer sträva efter att använda så lite av själva torgytan som möjligt. Butikerna på och vid torget kommer att vara öppna som vanligt under hela byggtiden.

Dialog om projektet
För att samla in synpunkter kring byggplanerna har kringboende och verksamma på torget kunnat delta i dialogmöte och Öppet hus.
Ta del av inkomna synpunkter >>

 

Intresserad?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om nyproduktion för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i projektet och när uthyrningen startar.

Är du idag hyresgäst hos Bostadsbolaget kan du söka lägenhet via Omflyttningsplatsen, annars via Boplats. Registrera dig på boplats.se redan idag.

 
Område: Järnbrott
Omfattning: 76 lägenheter
Status: Detaljplanen har vunnit laga kraft
Planerad byggstart: Hösten 2018
Planerad uthyrningsstart: Vintern 2019/2020
Planerad inflyttning: Vintern 2020/2021
 
Hitta hit!
 

Uthyrningsfrågor?

Lena Kallin
Uthyrare Bostadsbolaget
lena.kallin@bostadsbolaget.se
031-731 40 11


Maria Jogén
031-731 40 10

 

Byggfrågor?

Per Strand
Projektchef
Framtiden Byggutveckling
per.strand@framtiden.se
031-773 83 50

 

bostad2021_RGB
Projektet ingår i BoStad2021 som är en del av Jubileumssatsningen.