Jag är här för första gången

Första gången du loggar in behöver du fylla i ditt objektsnummer, hittar du det på dina hyresavier eller på ditt kontrakt.

Registrera dig

LOGGA IN

Hej du!

Vi har bytt inloggningssätt, ange ditt personnummer istället så går det bra...
 
Glömt lösenordet? →
 

Radiotorget

I Järnbrott är det nära till naturen och boende har havet på cykelavstånd. Samtidigt är det enkelt att ta bussen in till centrala Göteborg. Här planerar Bostadsbolaget att modernisera och även tillföra nya bostäder.
 

 
Byggnadsnämnden tog i februari 2015 beslutet att starta planarbetet på Radiotorget. Bostadsbolaget har skissat på ett förslag där man ersätter Forumbyggnaden med en byggnad som närmast torget har samma profil som den befintliga byggnaden men i bakkant innehåller cirka 30 bostäder i ett sjuvånings punkthus. På slänten sydväst om torget planeras två lamellhus med ytterligare bostäder. Totalt skulle förslaget tillföra torget 76 lägenheter.

Dialog om projektet
För att samla in synpunkter kring byggplanerna har kringboende och verksamma på torget kunnat delta i dialogmöte och Öppet hus.
Ta del av inkomna synpunkter >>

Planprocessen
Under hösten 2016 var detaljplanen för bostäder och lokaler vid Radiotorget ute för granskning och i december 2016 godkändes den av Byggnadsnämnden. I mitten av maj 2017 antog Kommunfullmäktige detaljplanen som därefter överklagades i juni 2017. Detaljplanen har vunnit laga kraft 22 nov 2017.

Vad händer just nu?
Snart startar omvandlingen av Radiotorget! I september startar projektet genom att delar av den gamla torgbyggnaden rivs. Butikerna på torget kommer vara öppna som vanligt även om framkomligheten i området kommer att begränsas under byggtiden.

Projektet Radiotorget ingår i BoStad2021, ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och ett flertal byggaktörer med syfte att bygga 7000 extra bostäder till 2021. Här kan du läsa mer om BoStad2021.

Område: Järnbrott
Omfattning: 76 lägenheter
Status: Detaljplanen har vunnit laga kraft
Planerad byggstart: Hösten 2018
Planerad uthyrningsstart: Vintern 2019/2020
Planerad inflyttning: Vintern 2020/2021
 

Intresserad?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om nyproduktion för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i projektet och när uthyrningen startar.

Är du idag hyresgäst hos Bostadsbolaget kan du söka lägenhet via Omflyttningsplatsen, annars via Boplats. Registrera dig på boplats.se redan idag.

 

Klicka på bilderna för större format.

bostad2021_RGB
 
 

Projektet ingår i BoStad2021 som är en del av Jubileumssatsningen.