REGISTRERA

Registrera dig som ny användare här.

    Registrera dig

 

LOGGA IN

Hej!

Ange ditt personnummer med 10 siffror utan bindestreck (ÅÅMMDDxxxx).
 
Glömt lösenordet? →
 

Radiotorget

 
Nära naturen på Radiotorget!

I Järnbrott är det nära till naturen och boende har havet på cykelavstånd. Samtidigt är det enkelt att ta bussen in till centrala Göteborg. Här planerar Bostadsbolaget att modernisera och även tillföra nya bostäder.

Bostadsbolaget har skissat på ett förslag där Forumbyggnaden ersätts med en byggnad som närmast torget har samma profil som den befintliga byggnaden men i bakkant innehåller cirka 30 bostäder i ett sjuvånings punkthus. På slänten sydväst om torget planerar vi för ett lamellhus med ytterligare bostäder. Totalt tillför förslaget torget 76 lägenheter.

Dialog om projektet
För att samla in synpunkter kring byggplanerna har kringboende och verksamma på torget kunnat delta i dialogmöte och Öppet hus.
Ta del av inkomna synpunkter >>


Vad händer just nu?

Nu är vår etablering på Flygradiogatan på plats och sprängningsarbetena är klara. Vecka 15 startar vi pålning för byggnaderna. Detta arbete bedöms pågå under ca tre veckor och kan upplevas som störande för kringboende. När pålningsarbetet är klart börjar vi med själva byggnationen.

I samband med dessa arbeten blir det mer stökigt och bullrigt än normalt men vi strävar efter att använda så lite av själva torgytan som möjligt. Butikerna på och vid torget kommer att vara öppna som vanligt under hela byggtiden.

Etableringsyta för byggbodar

Klicka på bilderna för större format.
Med reservation för eventuella ändringar i projektet.
 

Intresserad?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om nyproduktion för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i projektet och när uthyrningen startar.

Är du idag hyresgäst hos Bostadsbolaget kan du söka lägenhet via Omflyttningsplatsen, annars via Boplats. Registrera dig på boplats.se redan idag.

 
Område: Järnbrott
Omfattning: 76 lägenheter
Status: Byggnation pågår
Byggstart: Hösten 2018
Planerad uthyrningsstart: Vintern 2019/2020
Planerad inflyttning: Vintern 2020/2021
 
Hitta hit!
 

Uthyrningsfrågor?

Lena Kallin
Uthyrare Bostadsbolaget
lena.kallin@bostadsbolaget.se
031-731 40 11


Maria Jogén
031-731 40 10

 

Byggfrågor?

Per Strand
Projektchef
Framtiden Byggutveckling
per.strand@framtiden.se
031-773 83 50

 

bostad2021_RGB
Projektet ingår i BoStad2021 som är en del av Jubileumssatsningen.