Jag är här för första gången

Första gången du loggar in behöver du fylla i ditt objektsnummer, hittar du det på dina hyresavier eller på ditt kontrakt.

Registrera dig

LOGGA IN

Hej du!

Vi har bytt inloggningssätt, ange ditt personnummer istället så går det bra...
 
Glömt lösenordet? →
 

Hyresgästenkäten

Det du och dina grannar tycker, är viktigt för oss. Här har vi samlat exempel på sånt som gjorts till följd av resultatet från förra hyresgästenkäten eller genom annat forum. Det är viktigt för oss att få veta vad du tycker så att vi prioriterar rätt saker.

Watch the film with English subtitles!

Förändringar som gjorts i ditt område!

 • Vi fortsätter arbetet med att tillskapa ett miljöhus i området.
 • Vi ser över och jobbar mer med trygghetsfrågor i området.
 • Vi fortsätter utveckla sms parkeringen.
 • Vi fortsätter att byta ut belysningen på några av gårdarna i området.
 • Amhultsdagen.
 • Bättre tillgänglighet för er hyresgäster vid felanmälan. Ni har möjlighet att felanmäla på telefon mellan 8-16 eller på Boservice vardagar mellan 8-9 samt mellan 16-18 på tisdagar.
 • Vi har bytt ut all utebelysning i området.
 • Varje månad ser områdespersonalen över alla källare, vindar och allmänna utrymmen för att öka tryggheten.
 • Vi har satsat extra mycket på våra tvättstugor och ser till att det är rent och snyggt.
 • Vi har infört ett ”månadsblad” i trapphuset med lokal information.
 • Vi har målat och fräschat upp i en del trapphus.
 • Bättre tillgänglighet för er hyresgäster vid felanmälan. Ni har möjlighet att felanmäla på telefon vardagar mellan 8-16 eller på Boservice vardagar mellan 8-9 och mellan 16-18 på tisdagar.
 • Vi har installerat kameror i garaget på Styrfarten 1.
 • Varje månad ser områdespersonalen över alla källare och allmänna utrymmen för att öka tryggheten.
 • Vi har tvättat och målat fasader i området.
 • Vi har infört ett ”månadsblad” i trapphuset med lokal information. Vi har även infört TRIVAS Lokalt, ett digitalt nyhetsbrev med lokal information.
 • Vi sopar garagen 4 gånger per år.
 • Bättre tillgänglighet för er hyresgäster vid serviceanmälan. Nu har ni möjlighet att anmäla under 8.00 -16.00 samt dygnet runt på www.bostadsbolaget.se.
 • Vi har gjort en satsning på tvättstugorna, det ska alltid vara rent och snyggt och det ska finnas bra städutrustning.
 • Genom våra trygghetsvandringar har vi förbättrat belysningen i området, beskurit buskage, satt upp handledare på Syster Estrids gata 6.
 • Vi har målat trapphusen på Syster Estrids gata 6,11 & 13.
 • Nytt cykelrum för boende på Syster Estrids gata 2-4.
 • Upprustning av lekplatsen på Doktor Wengberg gata.
 • Hyresgästerna på Doktor Westrings gata 14 C har fått ny hiss installerad under våren 2015.
 • Bättre tillgänglighet för er hyresgäster vid serviceanmälan. Nu har ni möjlighet att anmäla under 8.00 -16.00 samt dygnet runt på www.bostadsbolaget.se.
 • Hyresgästerna i Haga har i tidigare enkät haft åsikter om tvättstugornas tvätt- och torkmöjligheter samt städmaterial. Under vintern 2015/16 har vi börjat se över och utbudet samt ställt ut ny städutrustning.
 • Nytt klinkergolv i tvättstugan Haga Östergata 4a samt nytt golv i entré på Kaponjärgatan 4c. Entremattor har bytts ut mot skrapklinkers.
 • Vi har arbetat en hel del med fasader i Haga under 2015 och kommer fortsätta under 2016.
 • Vi har infört TRIVAS Lokalt, digitalt nyhetsbrev med lokal information.
 • Trädbelysning på två av våra gårdar samt nya utemöbler.
 • På p-däcket på Pilgatan 22 har vi bytt portar på våningsplan 1 och källarplan. Vi har också stängt källarplan för besökare och hyr ut dessa p-platser till våra egna hyresgäster istället. Kontakta din kvartersvärd om du är intresserad.
 • Hissrenoveringarna i Haga blev klara i januari 2016. Vi vill tacka samtliga hyresgäster för ert tålamod och förståelse under tiden arbetet pågick.
 • Containerdagar i Haga – se trapphus för info.
 • Bättre tillgänglighet för er hyresgäster vid serviceanmälan med utökade öppettider på våra Boservice på Hammarkulletorget 64 och Bredfjällsgatan 18. Sedan har ni möjlighet att anmäla fel dygnet runt på www.bostadsbolaget.se
 • Vi har installerat två elektroniska in- och utpasseringsbommar för att minska biltrafiken inne i Sandeslätt och Hammarkulletorget. Vid behov programmerar vi in din bobricka för in- och utpassering.
 • Vi har utökat personalgruppen i Hammarkullen med fler kvartersvärdar, miljövärdar, lokalvårdare samt en kundvärd.
 • Vi har tillsammans med Hyresgästföreningen invigt nya Multisportarenan och ”Festis”lokalen i Sandeslätt.
 • Vi har infört TRIVAS Lokalt, digitalt nyhetsbrev med lokal information.
 • Vi har bättringsmålat och bytt anslagstavlor i samtliga entréer på Hammarkulletorget 13-60
 • Nya tvättmaskiner har installerats i Blåa tvättstugan på Hammarkulletorget 28.
 • Vi har målat om invändigt fristående tvättstugan på Stora gården i Sandeslätt.
 • Vi har bytt staket på uteplatser på Bredfjällsgatan 8-18, 23-34 samt 50-60.
 • Vi har satt in kökskåpor i ca 100 lägenheter på Gropens gård.
 • Vi ser till att städredskap finns och är hela och rena i tvättstugorna.
 • Vi har målat trapphus på Bokekullsgatan 7 A-C efter önskemål från hyresgästerna.
 • Injustering av värmesystem på Blåvalsgatan 1. I slutet av mars får vi in resultatet av injustering och blir det positivt hoppas vi kunna fortsätta på liknande sätt med fler hus.
 • Vi har arbetat en hel del med fönster och fasad i Högsbo under 2015.
 • Nya fina entrér och rabatter på Delfingatan 3.
 • Lekplatsbelysning Blåvalsgatan 6-8 samt trädbelysningen på Högsbogatan 13. Motorsågskonstverket Valen har lyst upp Högsbo under vintern.
 • Ny Boservice på Svalebogatan 47 A som öppnar inom kort. Preliminär start för byggnationen av 18 nya lägenheter i gamla Boservice är hösten 2016.
 • Högsbo Hobby finns numera i nya fina lokaler på Högsbogatan 13.
 • Bättre tillgänglighet för er hyresgäster vid serviceanmälan. Nu har ni möjlighet att anmäla under 8.00 -16.00 samt dygnet runt på www.bostadsbolaget.se.
 • Genom trygghetsvandringarna i området har det blivit bättre utebelysning, bättre tillgänglighet med nya stigar och beskärning av buskage.
 • Hyresgästerna på Kondensatorsgata 3-29 har fått närvarostyrd belysning installerad.
 • Asfaltering på baksidan av Bildradiogatan 13-55 och Modulatorsgatan 9-17.
 • Vi har satsat på tvättstugor bl.a. med två nya tvättmaskiner, digitalt bokningssystem på Bildradiogatan 33-35, infört källsortering och att det alltid ska finnas bra städutrustning.
 • Ny uteplats på Bildradiogatan 10 och ny grillplats på Kondensatorsgatan.
 • Öppnat ett återbruksrum på Bildradiogatan 41 där du som hyresgäst kan lämna föremål och göra fina fynd.
 • Vi har infört TRIVAS Lokalt, digitalt nyhetsbrev med lokal information.
 • Tre trapphus på Julianska gatan nr 10,12,14 är målade.
 • Vi har målat trapphus på Tusenårsgatan nr 23,25,27 där betygen tidigare varit dåliga och bytt ut samtliga balkongskärmar på nr 18-26.
 • Alla källarförråd på Månadsgatan och Kalendervägen är utbytta.
 • Vi har målat källargolv där betygen varit lägre och efter behov. Detta pågår.
 • Målat och bytt belysning i många av våra miljöhus.
 • Vi ser till så att städredskap finns och är hela och rena i tvättstugorna.
 • På tomtehuset på Vasagatan 11 har det gjorts en fönsterrenovering.
 • I Kungshöjd har det renoverats hissar
 • Bättre tillgänglighet för er hyresgäster vid felanmälan. Ni har möjlighet att felanmäla på telefon mellan 8-16 eller på Boservice vardagar mellan klockan 8-9 samt mellan klockan16-18 på tisdagar.
 • Varje månad ser områdespersonalen över alla källare och allmänna utrymmen för att öka tryggheten.
 • Vi har satsat extra mycket på våra tvättstugor och ser till att det är rent och snyggt.
 • Vi har infört ett ”månadsblad” i trapphuset med lokal information.
 • Vi har installerat närvarostyrd belysning i alla entréer och källare.
 • Vi har satsat extra på utemiljön och bland annat gjort en ny plantering utanför miljörummet.
 • Vi jobbar vidare med rotrenoveringen.
 • Vi fortsätter med installationen av elektronisk låsning på avfallsbehållarna i området.
 • Vi ser över loftgångarna på Inägogatan 19 och fräschar upp dem.
 • Vi kommer öka samarbetet med våra lokalhyresgäster om och i avfallsfrågor.
 • Vi kommer göra tätare ronderingar och tillsyner i våra grovsoprum.
 • Vi kommer organisera och utföra trygghetsvandringar i området.
 • Vi kommer göra uppstädningar i källare.
 • Bättre tillgänglighet för er hyresgäster vid serviceanmälan. Nu har ni möjlighet att anmäla under 8.00 -16.00 samt dygnet runt på www.bostadsbolaget.se.
 • Vi är i startgroparna för fasadrenovering och fönsterbyten på Landalabergen.
 • Vi har haft en dialog med er hyresgäster inför badrumsrenoveringen på Landalagången och snart påbörjas arbetet.
 • Byte av utomhusbelysning på Landalagången och Kapellgången för att öka trivsel och trygghet.
 • Bättre tillgänglighet för er hyresgäster. Ni har möjlighet att felanmäla på telefon mellan 8-16 och på Boservice vardagar mellan 8-9 samt tisdagar mellan 16-18.
 • Varje månad ser områdespersonalen över alla källare och allmänna utrymmen för att öka tryggheten och se till att det hålls rent och snyggt.
 • Vi har satsat extra mycket på våra tvättstugor och ser till att det alltid finns fräscht städmaterial och att det är rent och snyggt i tvättstugorna.
 • Vi har infört ett ”månadsblad” i trapphuset med lokal information.
 • Vi har bytt låssystem på bommarna för att minska biltrafik på gårdarna.
 • Bättre tillgänglighet för er hyresgäster vid serviceanmälan. Nu har ni möjlighet att anmäla under 8.00 -16.00 samt dygnet runt på www.bostadsbolaget.se.
 • Hängmattan har fått ny belysning i källare och entréer.
 • Nya cykelställ på gården i Majviken.
 • Nya lås och dörrar till vissa källarutrymmen i Majviken.
 • Ny närvarostyrd källarbelysning.
 • Trygghetsboende uppstartat i Majviken.
 • Bättre tillgänglighet för er hyresgäster. Ni har möjlighet att felanmäla på telefon mellan 8-16 och vi har ändrat och utökat öppettiderna på Boservice till 13-16 alla vardagar och 13-18 på tisdagar.
 • Vi har förstärkt personalstyrkan för mer städning och ordning både inne och ute.
 • Varje månad ser områdespersonalen över alla källare och allmänna utrymmen för att öka tryggheten.
 • Vi har satsat extra mycket på våra tvättstugor och ser till att det är rent och snyggt.
 • Vi har infört ett ”månadsbrev” i trapphuset och TRIVAS Lokalt, ett digitalt nyhetsbrev med lokal information.
 • Nyinflyttade hyresgäster får ett hembesök av kvartersvärd som informerar om boendet.
 • Vi har bytt låssystem på bommarna för att minska biltrafik på gårdarna.
 • Bättre tillgänglighet för er hyresgäster vid felanmälan. Ni har möjlighet att felanmäla på telefon mellan 8-16 eller på Boservice vardagar 8-9 samt 16-18 på tisdagar.
 • Vi har målat trapphus och källare i en del fastigheter och installerat närvarostyrd belysning i trapphus, källare och på vindar.
 • Varje månad ser områdespersonalen över alla källare, vindar och allmänna utrymmen för att öka tryggheten.
 • Vi har byggt om och renoverat hissarna på Gropegårdsgatan 1 och 5.
 • Vi har satsat extra mycket på våra tvättstugor och ser till att det är rent och snyggt.
 • Vi har infört ett ”månadsblad” i trapphuset med lokal information.
 • Vi har justerat ventilationen för bättre inomhusklimat i lägenheterna.
 • Bättre tillgänglighet för felanmälan med utökade besökstider på Boservice. Tisdagar har vi även öppet kl 16:00 – 18:00.
 • Vi har ihop med SDF Angered startat ett Trygghetsboende för hyresgäster som är 70 år och äldre. Genom ett antal trygghetsskapande åtgärder möjliggör vi för hyresgäster att kunna bo kvar hemma länge
 • Vi har anlagt en ny konstgräsplan i området ihop med Hyresgästföreningen. Planen är mycket uppskattad.
 • För att bibehålla ett rent Rannebergen så har vi ökat frekvensen på städ utomhus i området från en gång/vecka till två gånger/vecka.
 • Vi har satt en bikupa vid Fjällviolen. Detta är ett sätt för oss att bidra till en bättre miljö i området.
 • Vi ska byta ut entrémattor till skrapklinker på vissa adresser.
 • Vi målar om vissa trapphus.
 • Vi förstärker brytskydd på vissa adresser.
 • Vi förstärker rutinerna med skötseln i våra miljörum.
 • Vi renoverar några av våra avfallsstationer.
 • Vi ska jobba mer och fokusera på avfallsfrågor.
 • Vi utökar pallkragsodlingen.
 • Vi skapar en lokal i området för barnkalas.
 • Trygghetsvandringar
 • Bättre tillgänglighet med möjlighet att service-anmäla kl 8.00-16.00 samt dygnet runt på www.bostadsbolaget.se.
 • Ombyggd lekplats och nya lekredskap på Hagforsgatan.
 • Odlingslotter är iordningsställda på Hagforsgatan.
 • Källarutrymmen på Kaggeledsgatan 35 har fått nya förrådsväggar.
 • Aptus låssystem har installerats på Smörslottsgatan.
 • Staket är utbytt på alla uteplatser på Träkilsgatan.
 • Ny kyl/frys på Smörslottsgatan och Träkilsgatan.
 • Bättre tillgänglighet för er hyresgäster vid felanmälan. Ni har möjlighet att felanmäla på telefon mellan 8-16 eller på Boservice vardagar 8-9 samt 16-18 på tisdagar.
 • Vi har gjort i ordning en läxläsningslokal och en lokal för barnkalas.
 • Varje månad ser områdespersonalen över alla källare och allmänna utrymmen för att öka tryggheten.
 • Vi har satsat extra mycket på våra tvättstugor och ser till att det är rent och snyggt.
 • Vi har infört ett ”månadsbrev” i trapphuset med lokal information. Vi har även infört TRIVAS Lokalt, ett digitalt nyhetsbrev.
 • Vi har bytt spisar, kyl och frys och fläktar i lägenheterna.
 • Vi har satsat mycket på upprustning av utemiljön med bland annat nya planteringar och grillplatser.
 • Vi ska se över och byta utebelysningen i hela området.
 • Vi ska se över och eventuellt byta belysning i parkeringsgaragen på Topasgatan.
 • Vi påbörjar byggnationen av miljöhus vid Topasgatan.
 • Påbörja förnyelsen/renovering av våningsplan och trapphus på Norra Dragspelsgatan 4-16.
 • Göra klart värmeinjustering på Norra Dragspelsgatan 4-16.
 • Se över möjligheter att skapa fler mötesplatser (bord, bänkar, grill etc.).
 • Ett trygghetsskapande arbete har pågått ihop med flera aktörer bl.a. fastighetsägare, hyresgästföreningar, polis, skolor, fältsamordnare, socialtjänst samt SDF.
 • Kvarnbergsgatan 9 har fått sin fasad renoverad
 • Ombyggnad av innergård på kvarteret Mjölnaren har gjorts.
 • Vi har gjort i ordning trapphus och satt ny armatur i trappuppgången på Övre Spannmålsgatan.
 • Ny städutrustning kompletteras vid behov i tvättstugorna.
 • Samtliga entréer har fått skrapklinkers.
 • Utomhusbelysning på gården, vid fastighetens entréer och portaler har förbättrats för att öka trivsel och trygghet.
 • Miljöinformatörer har varit och besökt er hyresgäster och informerat kring sortering och hushållsavfall.
 • Miljörummen har blivit trevligare med bl. a. nya dörrpartier i glas samt närvarobelysning.
 • Vi har utfört städning utav cykelförråd och källargångar för att hålla rent och snyggt.
 • Bättre tillgänglighet för er hyresgäster vid felanmälan. Ni har möjlighet att felanmäla på telefon mellan 8-16 eller på Boservice vardagar 8-9 samt 16-18 på tisdagar.
 • Vi har förstärkt dörrar till källare och barnvagnsrum för att skydda bättre mot inbrott.
 • Varje månad ser områdespersonalen över alla källare och allmänna utrymmen för att öka tryggheten.
 • Vi har infört ett ”månadsbrev” i trapphuset med lokal information. Vi har även infört TRIVAS Lokalt, ett digitalt nyhetsbrev med lokal information.
 • Vi har gjort i ordning och fräschat upp och bland annat målat väggarna i sopsugsrummet på Rundbäcksgatan 7.
 • Bättre tillgänglighet för er hyresgäster vid felanmälan. Ni har möjlighet att felanmäla på telefon mellan klockan 8-16 eller på Boservice vardagar mellan klockan 8-9.
 • Vi har infört ett ”månadsblad” som alla får i brevlådan med lokal information om vad som händer i området.
 • Vi har gjort en översyn av gårdsmiljön i området och bland annat gjort en del nya planteringar.
HYRESGÄSTENKÄT

Den 4-7 april delade vi ut 2016 års hyresgästenkät till hälften av våra hyresgäster. Fick du inte svara på våra frågor då blir det din tur nästa gång.

 

serviceitoppklass_red_bbfarger_ejtel