Jag är här för första gången

Första gången du loggar in behöver du fylla i ditt objektsnummer, hittar du det på dina hyresavier eller på ditt kontrakt.

Registrera dig

LOGGA IN

Hej du!

Vi har bytt inloggningssätt, ange ditt personnummer istället så går det bra...
 
Glömt lösenordet? →
 

Hyresgästenkät

Det du och dina grannar tycker, är viktigt för oss. Här har vi samlat exempel på sånt som har gjort och ska göras till följd av resultatet från förra hyresgästenkäten eller genom annat forum. Det är viktigt för oss att få veta vad du tycker så att vi prioriterar rätt saker.

Nu är enkäten för 2017 stängd. Vi vill tacka dig som svarat på hyresgästenkäten. Det hjälper oss i vår strävan att prioritera och att uppnå vårt mål med service i toppklass.
 

 
LIVESVAR TRYGGHET 2017
 
Här kan du följa några frågor och svar i realtid. Svara du också om du vill vara med och påverka.
 

Vilka förändringar har gjorts i ditt område efter senaste enkäten?

 • Vi fortsätter arbetet med att tillskapa ett miljöhus i området.  Pågår 
 • Vi ser över och jobbar mer med trygghetsfrågor i området.  Pågår
 • Vi fortsätter utveckla sms parkeringen.  Delvis klart
 • Vi fortsätter att byta ut belysningen på några av gårdarna i området.  Delvis klart
 • Amhultsdagen.  Klart
 • Soprummen – vi ska städa fönster och fönsterhyllorna på morgon och eftermiddag.  Daglig tillsyn
 • Vi ska byta resterande sopsugsluckor.  20 luckor kvar
 • Vi ska installera luftjoniserare på Kåserigatan 2-4 för att förbättra miljön i trapphusen. Klart
 • Vi ska Informera om textilinsamling. Klart
 • Ny glasåtervinning till studentlägenheterna.  Klart
 • Ny tidningsåtervinning till Berättelsegatan 45.  Klart
 • Vi ska informera om åkerbruket till låghusen. Klart
 • Vi skickar förfrågan om odlingslådor till våren. Klart
 • Två nya bänkar och bord kommer sättas upp på storgården, Berättelsegatan.  Klart
 • Vi stänger igen bakom Berättelsegatan 40-44 med hjälp betongsälar.   Klart
 • Vi ökar antalet ronderingar i källare och på vindar på Kåserigatorna samt i de nya höghusen.  Klart
 • Vi ger julblomma med fika till advent.  I december
 • Vi samarbetar med Göteborgslokaler för utveckling av Brunnsbo torg. Pågår
 • Vi Tvättar av balkongskärmar som är algbelagda samt övriga ytor som är beklädda med alger.  Troligen inte 2017.
 • Vi ska göra nya planteringar runt Balladgatorna.  Klart
 • Humoreskgatans lekplats ska byggas om med konstgräs och nytt fallskydd.  Klart
 • Vi kommer att se över dörrar och portar och utöka kamerabevakningen i garagen då vi haft en del inbrott år 2016. Dörrar och portar ses över regelbundet. Kamerabevakningen i några garage flyttas till 2018.
 • Vi kommer fräscha upp och måla en del trapphus och källare.  Delvis klart.
 • Vi kommer ha tätare tillsyn och städning av miljörummen.  Klart
 • Vi kommer se över möjligheten att installera närvarobelysning i källare och garage.  Påbörjas 2018.
 • Vi kommer ha röjning av cykelrum två gånger/år.  Det blir en gång per år.
 • Vi kommer att satsat extra mycket på våra tvättstugor och ser till att det är rent och snyggt och det ska finnas bra städutrustning.  Klart
 • Vi kommer måla om en del trapphus. Vi har målat om två stora och 10 mindre trapphus.
 • Se över all utebelysning för att göra det tryggare. Planeras till hösten 2017 och våren 2018.
 • Vi kommer sätta upp massa fågelholkar för att öka den biologiska mångfalden. Vi har satt upp ett 40 holkar för fåglar och cirka 15 för bin och fladdermöss.
 • Vi ska installera låssystemet APTUS i samtliga fastigheter.  Delvis klart
 • Vi ska renovera tvättstugor. En tvättstuga klar
 • Vi ska bygga ut låssystemet Aptus så att Bredfjällsgatan och Gropens Gård kan samköras med Bostadsbolagets egna system. Gäller entréer, tvättstugebokning samt källardörrar. Det är klart på Bredfjällsgatan 2-24, resten av Bredfjällsgatan och Gropensgård blir klart i november.  
 • Vi vill förändra utemiljön mot Hammarhallen på Bredfjällsgatan 2-24.  Klart
 • Vi ska sätta upp elektroniska bommar till Bredfjällsgatan och Gropens gård. Klart, även på Hammarkulletorget och Sandeslätt.
 • Låssystemet Aptus ska installeras på Stora gården i Sandeslätt. Avser entrélåsning.  Startar i september och beräknas vara klart i mitten av  december.
 • Vi ska förstärka fasadskivor och laga sprickor på balkongräcken på Bredfjällsgatan. Beräknas starta i slutet av året.
 • Vi ska rusta upp utemiljön framför Bredfjällsgatan 36-46, som en del av pågående satsning i Hammarkullen. Planeras till 2018.
 • Vi kommer att införa ett ”månadsbrev” i trapphuset med lokal information.  Klart
 • Vi kommer att se över och förbättra belysningen i delar av området.  Påbörjat
 • Vi fortsätter att måla trapphusen på Bokekullsgatan 1- 5 a-b efter önskemål från hyresgästerna. Klart
 • Preliminär start nästa år för byggnation av ett nytt verksamhetsgarage på parkeringen på Bokekullsgatan.   Pågår,  bygglov klart.
 • Vi kommer att satsat extra mycket på våra tvättstugor och ser till att det är rent och snyggt och det ska finnas bra städutrustning.   Klart
 • Bygg start 2017 för studentbostäder på Svalebogatan. Uppskjutet pga höga anbudspriser. 
 • Vi planerar att förbättra skalskyddet i hela området. Det innebär bl.a. att vi kommer att installera Aptus, porttelefon och byta dörrarna i källarna.  Projektering pågår
 • Vi kommer att göra en satsning på tvättstugorna, det ska alltid vara rent och snyggt och det ska finnas bra städutrustning.  Klart
 • Att fixa uteplatser efter önskemål från våra hyresgäster fortsätter.  Pågår, klart under september
 • Tillsammans med områdets referensgrupp har vi utformat och tillgänglighetsanpassat 168 st badrum som ska renoveras under 2017-2018.  Första etappen har startat.
 • Vi fortsätter att förbättra belysningen i allmänna utrymmen. Bildradiogatan 13-15 och 18-26 pågår.  Klart
 • Ny –och ombyggnad på Radiotorget startar 2017.  Stoppat på grund av överklagan, start 2018?
 • Vi ska byta ut gamla hönsnätsförråd till säkrare förråd på Skottårsgatan 2-16, totalt 48 stycken.  Klart
 • Vi ska lägga in skrapklinkers på Gregorianska gatan 21-29. Det blev istället på Hundraårsgatan 8-28.
 • Vi sätter upp en ny belysningsstolpe på Gregorianska gatan 51 vid grillplats och på Månadsgatan 30. Kommer nästa år i belysningsprojektet.
 • Vi ska tvätta fasaden på Kvartsekelsgatan 1.  Skjuts upp tills nästa år.
 • Vi ska minska storleken på trappa till vindsvåningen på Julianska gatan 12.  Klart
 • Vi ska komplettera belysningen på mur vid Gregorianska gatan 67-75. Kommer nästa år i belysningsprojektet.
 • Ny ytterdörr ska monteras på kalendervägen 4.  Klart
 • Vi kommer installera ny och närvarostyrd belysning i samtliga allmänna utrymmen.  Klart i år 
 • Vi ska  fräscha  upp samtliga portar och entréer.  Några är klara.
 • Vi gör Vind/källar rensning i Kungshöjd/Vasastan.  Detta görs var tredje månad.
 • Vi installerar låssystemet APTUS.  Inte i år
 • Vi ska genomföra en utbildning i brandsäkerhet för hyresgäster. Inte i år
 • Varje månad ser områdespersonalen över källare och allmänna utrymmen för att öka tryggheten.  Klart
 • Vi kommer se över belysningen i området för att öka tryggheten.  Klart
 • Vi kommer ha tätare tillsyn och städning av miljörummen.  Klart
 • Vi kommer fräscha upp miljörummen.  Klart
 • Vi kommer se över möjligheten att kunna ha utlåning av verktyg/maskiner till hyresgäster.  Klart
 • Vi jobbar vidare med rotrenoveringen. Pågår
 • Vi fortsätter med installationen av elektronisk låsning på avfallsbehållarna i området. Delvis klart
 • Vi ser över loftgångarna på Inägogatan 19 och fräschar upp dem.  Klart, målning återstår.
 • Vi kommer öka samarbetet med våra lokalhyresgäster om och i avfallsfrågor. Pågår
 • Vi kommer göra tätare ronderingar och tillsyner i våra grovsoprum.  Klart
 • Vi kommer organisera och utföra trygghetsvandringar i området.  Till hösten när det blir mörkare.
 • Vi kommer göra uppstädningar i källare.  Klart
 • Renovering av fasader och fönster startar på Landalabegen 17-19 och 20-24. 17-19 klart, 20-24 pågår och blir klart i december.
 • Vi kommer att satsat extra mycket på våra tvättstugor och ser till att det är rent och snyggt och det ska finnas bra städutrustning.  Klart
 • Vi kommer att öka satsningen på mer blommande växter på Landalabergen.  Klart
 • Upprustning av soprum och se till att dom är rena och fina.  Delvis klart
 • Vi kommer att göra en översyn av maskinerna i tvättstugorna.   Inte påbörjat
 • Vi kommer att se över belysning i källare och allmänna utrymmen och byta armaturer där det behövs för att öka tryggheten.  Inte påbörjat
 • Vi kommer att inventera hur det ser ut i källare/allmänna utrymmen med klotter och åtgärda detta. Klart 
 • Vi gör rensningar i cykel- och barnvagnsrum 2 ggr/år samt att vi kommer att göra upprustning av dessa. klart
 • Vi kommer börja att dela ut en inflyttningsgåva med miljötema till nyinflyttade hyresgäster när de hämtar sin nyckel på Boservice.  Inte påbörjat
 • Vi kommer att tvätta fasaderna i området. Inte utfört
 • Vi kommer att införa Sommarvärdar även i Länsmansgården som hittar på saker med barnen i området under sommarlovet (finns redan i Norra Biskopsgården).  Klart
 • I varje miljörum har vi satt upp en checklista som ska skrivas under varje gång en tillsyn och/eller städning i miljörummet har gjorts för att se till att miljörummen hålls rena och fräscha.  Pågår nu
 • Vi kommer att fortsätta måla trapphusen och lagat taken på gården ”Hoppet”, Lotsgatan 2-12 och Styrmansgatan 9-19. Klart 
 • Vi kommer att satsat extra mycket på våra tvättstugor och ser till att det är rent och snyggt och det ska finnas bra städutrustning. Klart
 • Vi kommer att sopar området varannan vecka under våren för att hålla en hög skötselnivå.  Klart och pågår
 • På Betzensgatan 1 och Karl Johansgatan 33 planerar vi att bygga ”framtidens tvättstuga”, konvertera lokaler till 14-19 nya lägenheter och byta fönster, laga fasade och bygga balkonger. Framtidens tvättstuga är uppskjuten pga. höga anbudspriser, konvertera lokaler pågår, fönster och fasader och balkonger- bygglov godkänt, projektering startar inom kort.
 • Vi inleder ett samarbete med förskoleverksamheterna på våra gårdar. Har haft fixardagar med verksamheterna under hösten. Samarbetet fortsätter i god anda. 
 • Från och med januari kan alla boka tvättstugan via Mina sidor på vår webbsida eller via en app i sin smartphone.  Klart
 • Vi gör en satsning på trevligare och tryggare miljöhus.  Pågår
 • En generationslekplats kommer att byggas upp vid basketplanen uppe vid Svarte Mosse. Det kommer bli en mötesplats och aktivitetspark för alla åldrar.  Byggnationen startar i vår och allt står förhoppningsvis klart till sommaren.  Klar i oktober
 • En lokal för dialog, aktiviteter och information är under uppbyggnad. Här kommer du att kunna få information om vad som är på gång i området, komma med förslag och idéer och träffa oss och andra som bor och verkar i området.   Pågår
 • Vi fortsätter att byta ut tvättutrustningen i tvättstugorna.   Pågår
 • Vi påbörjar målning av samtliga trapphus i området. Vi tar ett trapphus i taget och arbetet kommer pågå under hela 2017 och 2018.  Delvis under resten av hösten
 • ”Boservice på gården” – då och då kommer Boservice flytta ut till just din gård. Där finns din kvartersvärd på plats för att ta emot din felanmälan och bjuda på kaffe. Håll utkik efter anslag i trapphuset!  Pågår
 • Dimvädersgatan och Godvädersgatan kommer att ingå i ett belysningsprojekt – designbelysning med ljuseffekter. Syftet är både att skapa trygghet och att ge ett snyggt intryck.  Klart i oktober
 • Vi kommer att göra hembesök hos nyinflyttade hyresgäster då kvartersvärd och områdesvärd kommer på besök för att informera om lägenheten, området, avfallshantering, trivsel- och ordningsregler m.m. och man har chans att ställa frågor om sitt boende.  Pågår
 • Vi kommer att utöka pallkragsodlingen till fler platser i området.  Klart
 • Hyresgäster på Klarvädersgatan kommer att ha möjlighet att lämna felanmälan i en brevlåda som kommer att sättas upp på Klarvädersgatan.  Klart
 • Vi kommer att tvätta fasader och balkonger i området.  Pågår
 • Vi kommer påbörja att installera Troax förråd för att öka säkerheten för våra hyresgäster.  Planeras till 2018.
 • Vi kommer se över möjligheten att ha utlåning av verktyg/maskiner till våra hyresgäster.  Klart
 • Vi kommer göra regelbundna källar/vindsröjningar.  Klart
 • Vi kommer att påbörja målning av en del trapphus.  På gång
 • Varje månad ser områdespersonalen över alla källare och vindar samt allmänna utrymmen för att öka tryggheten. Klart 
 • Vi kommer se över belysningen i området för att öka tryggheten. Klart 
 • Vi håller på att bygga om våra lusthus till pergolor. Plåttaket tas bort och ersätts av ett luftigare tak av trä. Detta kommer att pågå under en tid och alla kommer inte att göras under 2017. Tre av fyra gjorda i år
 • Vi snyggar även till tillhörande yta.  Tre av fyra gjorda i år.
 • Grusplanen samt slänten ända bort till konstgräsplanen kommer att fräschas upp. Inte påbörjat 
 • Vi håller på att starta upp ett återvinningshus för våra hyresgäster i det gamla sopkomprimatorhuset på Fjällnejlikan. Pågår
 • Ny utebelysning i hela området kommer under 2017. Klart
 • Vi kommer att göra trygghetsskapande åtgärder i skogsområdet baserat på vad som kommit fram under trygghetsvandringen. Klart
 • Ett återbruksrum på Fjällbinkan 10 kommer att starta i början av året. Klart
 • Vi kommer att asfaltera potthål på parkeringar samt del av vägen i skogen vid bastun. Klart, men nya hål har uppkommit.
 • Tillägg! Vi har även tagit bort gamla nedslitna tennisplanen och gjort en fin gräsmatta.
 • Vi ska byta ut entrémattor till skrapklinker på vissa adresser.  Pågår
 • Vi målar om vissa trapphus. 2018
 • Vi förstärker brytskydd på vissa adresser. Klart 
 • Vi förstärker rutinerna med skötseln i våra miljörum. Klart
 • Vi renoverar några av våra avfallsstationer. Klart
 • Vi ska jobba mer och fokusera på avfallsfrågor.  Pågår
 • Vi utökar pallkragsodlingen. Pågår
 • Vi skapar en lokal i området för barnkalas.  På gång
 • Trygghetsvandringar.  Till hösten när det mörknar.
 • Vi kommer att installera luftjoniserare i soprum Stabbegatan 2. Klart
 • Vi fortsätter att installera Troax-förråd i gamla Torpa för att öka trygghet och säkerhet för våra hyresgäster. Klart 
 • Sista elektroniska bommen kommer att sättas upp på Träkilsgatan.  Klart
 • Fyra stycken säkerhetsdörrar kommer att sättas upp till allmänutrymmen Smörslottsgatan 60-62. Ökar trygghet och säkerheten för våra hyresgäster.  Klart
 • Vi arbetar med trygghetsfrågor ihop med folkhälsorådet där Härlanda/Örgryte stadsdelsförvaltning är sammankallande.  Pågår, fortsätter under 2018.
 • Förfrågan om porttelefoner kommer att gå ut till hyresgästerna på Träkilsgatan under våren.  Pågår
 • Vi fortsätter med att byta entrémattor och ersätta med skrapklinker på Träkilsgatan och Smörslottsgatan.  Pågår och det kommer göras fler entréer under 2018
 • Fönsterbyten kommer att ske på Hagforsgatan 19-55.  Klart i november enligt tidplan.
 • Installation av frånluftsåtervinning via värmepump kommer att göras på Hagforsgatan 67-75.  Klart
 • Fasad och utemiljöprojekt i gamla Torpa kommer att fortsätta under 2017.
 • Vi förbättrar tillsynen av Miljörummen. Klart
 • Vi för dialog med Renova om förbättringar av kommunikation mellan hämtning och skötsel av soprutiner. Klart
 • Vi arbetar för att kunna låna ut verktyg till hyresgäster. Med hjälp av Hyresgästföreningen
 • Vi ska ska göra om 70 trappan + terasslipers ner till garaget. Inte klart
 • Vi ska Fräscha upp utsidan till lokalerna vid Norrgården. Inte klart
 • Vi ska måla om och skapa ny belysning i Barnvagns-och cykelrum. Inte klart
 • Vi ska slipa ner och lacka om lister. Inte klart
 • Vi ska se över och byta utebelysningen i hela området.  Projektet startar hösten 2017.
 • Vi ska se över och eventuellt byta belysning i parkeringsgaragen på Topasgatan.  Vi har bytt ut trasiga lampor.
 • Vi påbörjar byggnationen av miljöhus vid Topasgatan.  Kommer inte att göras i år.
 • Påbörja förnyelsen/renovering av våningsplan och trapphus på Norra Dragspelsgatan 4-16.  Norra Dragspelsgatan 4, 6 och 8 är under projektering.
 • Göra klart värmeinjustering på Norra Dragspelsgatan 4-16.  Kommer inte att göras i år.
 • Se över möjligheter att skapa fler mötesplatser (bord, bänkar, grill etc.).   Pågår
 • Vi kommer installera ny och närvarostyrd belysning i samtliga allmänna utrymmen. Klart i år. 
 • Vi ska  fräscha  upp samtliga portar och entréer.  Pågår
 • Vi installerar låssystemet APTUS.  Pågår
 • Vi ska genomföra en utbildning i brandsäkerhet för hyresgäster.  Inte klart
 • Kontroll av brandvarnare.  Inte klart
 • Vi gör röjningar i källare 2 gånger/år.  Klart
 • Vi vill verka för utlåning av maskiner och verktyg till hyresgäster.  Klart
 • Vi ska genomföra trygghetsvandring med hyresgästförening.  Inte klart
 • Vissa trapphus ska målas om.  Inte klart
 • Vi ser över belysning i alla trapphus. Planerad till höst/vinter 2017-18
 • Ny maskinpark installeras i vissa tvättstugor.  Inte klart
 • VI vill installera låssystemet APTUS.  Inte klart
 • Vi vill tvätta fasader för att få bort mossa och grönalger.  Inte klart
 • Varje månad ser områdespersonalen över källare och allmänna utrymmen för att öka tryggheten.  Klart
 • Vi kommer se över belysningen i området för att öka tryggheten. Klart
 • Vi kommer ha tätare tillsyn och städning av miljörummen.  Klart
 • Vi kommer ha ett antal gånger per år container i området för att hyresgästerna skall ha möjlighet att slänga saker.  Klart 
 • Vi kommer fräscha upp miljörummen.  Klart
 • Vi kommer se över möjligheten att kunna ha utlåning av verktyg/maskiner till hyresgäster.  Klart
 • Fortsätta arbetet med att tillskapa ett miljöhus i området.  Klart
 • Se över och jobba mer med trygghetsfrågor i området. Pågår
 • Fortsätta utveckla sms parkeringen. Klart
 • Se över belysningen på gårdarna.  Pågår

OM HYRESGÄSTENKÄTEN

   
 • Den 17 – 20 september är det dags för oss att dela ut 2018 års hyresgästenkät till hälften av er hyresgäster. Fick du inte svara på våra frågor förra året blir det din tur i år.
   
 • För femte året i rad har vi gett AktivBo uppdraget att genomföra vår hyresgästenkät.
   
 • Vi är tacksamma om du svarar på enkäten så snart som möjligt. Har du inte svarat inom 2-3 veckor får du en påminnelse från AktivBo.
   
 • Numret på enkäten behöver AktivBo för att sortera svaren och skicka ut påminnelser. Dina svar är anonyma.
   
 • Du kan välja att svara via pappersenkäten eller direkt på webben på www.svar.aktivbo.se.
   
 • Nu får även du som registrerat din mejladress hos oss en direktlänk med enkäten skickad via mejl. Avsändare till mejlet är AktivBo.
   
 • Kommentera gärna! Vi läser alla kommentarer.
   
 • Du behöver inte svara på alla frågor, välj de som är aktuella för dig.
   
 • Undersökningens resultat ligger sedan till grund för hur vi planerar och prioriterar bland åtgärder och aktiviteter i våra områden.
   
 • Har du frågor om hur vi arbetar med hyresgästenkäten, kontakta Bostadsbolaget på info@bostadsbolaget.se eller 031-731 50 00.
   
 • Har du frågor kring enkäten, kontakta AktivBo på 08-23 39 85 eller info@aktivbo.se.