REGISTRERA

Registrera dig som ny användare här.

    Registrera dig

 

LOGGA IN

Hej!

Ange ditt personnummer med 10 siffror utan bindestreck (ÅÅMMDDxxxx).
 
Glömt lösenordet? →
 

Hyresgästenkäten

Den 17 – 20 september delades 2018 års hyresgästenkät ut till hälften av er hyresgäster. Fick du inte svara på våra frågor då är det din tur hösten 2019.

Vilka förändringar har gjorts i ditt område?

Här har vi samlat några exempel på sånt som har gjorts eller ska göras under 2018 till följd av resultatet från hyresgästenkäten.

 • Vi har byggt ett nytt miljöhus för att kunna erbjuda möjlighet till källsortering
 • Nu finns fönster-/balkongdörrlås som tillval för att förbättra säkerheten mot inbrott i lägenheter
 • Vi fortsätter att snygga till utemiljön
 • Vi fortsätter att byta ut belysningen på några av gårdarna i området.
 • Vi har påbörjat tvättning av balkongerna på låghusdelen mot skolan.
 • Vi har satt nya urnor utanför entréerna på Brunnsbotorget.
 • Vi genomför nu daglig tillsyn i våra fristående soprum.
 • Vi utför regelbunden genomgång av källare och vindar för att hålla undan skräp. Både för ökad trygghet och minskad brandrisk.
 • Vi ser över belysningen i området för ökad trygghet.
 • Vi ser över möjligheterna till bättre källsortering.
 • Renoveringen av fasaderna på Dr Westringsgata 5 och 9 är inne på slutfasen och vi har startat upp på Dr Westringsgata 2 och kommer vara klara i november.
 • Vi sätter ut containrar i området under hösten för att underlätta för hyresgästerna att slänga sitt grovavfall.
 • Vi tillför nya bostäder på Syster Estridsgata.
 • Vi målar om husen i kvarteret Grenadieren.
 • Vi byter ut maskiner i våra tvättstugor.
 • Vi öppnar nya soprum på Skolgatan 27 och Pilgatan 5.
 • Fler riktade insatser för att få bort biltrafiken från gårdarna. 
 • Vi fräschar upp tvättstugorna i området
 • Vi fortsätter att snygga till utemiljön
 • Vi arbetar för att förändra beteendet kring nedskräpningen utomhus
 • Berget vid Bredfjällsgatan ska gallras för att öka tryggheten under kvällstid
 • Vi jobbar med innetemperaturen i lägenheterna så att alla har rätt temperatur
 • Vi kommer måla några trappuppgångar på Bredfjällsgatan
 • Vi ska asfaltera inne i p-däcken 1&2 på Bredfjällsgatan
 • Vi kommer även komplettera med belysning i p-däcket 1 på Bredfjällsgatan
 • Vi ökar tillsynen och skötseln av våra allmänna utrymmen som t.ex. källare, cykelrum, barnvagnsrum
 • Vi lagar Bredfjällsgatans trappor mellan husen
 • Vi fortsätter utemiljöprojektet på Gropens gård etapp 2
 • Vi har skapat en ny och öppen mötesplats utanför Bredfjällsgatan 36-46
 • Vi fortsätter utredningen kring avfallshanteringen i hela Hammarkullen avseende avfallsutrymmen, sorteringsmöjligheter med mera
 • Vi utökar samarbetet med odlarföreningen samt startar upp en studiecirkel i stadsnära odling.
 • Vi utför injustering av temperaturen i lägenheterna i området.
 • Vi ska ordna fler gemensamma aktiviteter med hyresgästerna.
 • Vi har öppnat ett Återbruksrum på Bildradiogatan 41.
 • Vi ser över möjligheterna att förstora miljörummet på Bildradiogatan.
 • Vi ska ordna fler gemensamma aktiviteter med hyresgästerna.
 • Vi har ordnat nya odlingslotter på baksidan av Relägatan.
 • Installerar ny ventilation på vissa adresser på Tusenårsgatan och Veckogatan.
 • Vi tillför nya lägenheter vid torget.
 • Vi ordnar nya källarförråd till vissa adresser på Gregorianska gatan.
 • Vi har gjort utökade informationsinsatser kring avfallssortering.
 • Vi fortsätter arbetet med Kortedalas Pionjärer.
 • Vi fortsätter ordna sillfest på Kortedala torg
 • Terrassen vid trappan upp mot Spannmålsgatan är iordninggjord och möbler är utställda.
 • Nya portar in till gården på Hvitfledtsgatan 3-5 där fasad- och fönsterrenoveringarna är klara.
 • Vi har låst gårdarna på Nedre Kvarnbergsgatan.
 • Vi har tvättat gårdar på Kungshöjdsgatan 7, Haga Kyrkogatan 24 & Nedre Kvarnbergsgatan 5.
 • Vi ökar tryggheten/säkerheten genom att se över och förstärka källar och förrådsdörrar.
 • Vi ökar städfrekvensen i tvättstugor
 • Vi ökar tillsynen i soprummen
 • Vi ska utöka informationen om vad som ska hända i fastigheten
 • Vi fortsätta att utveckla utemiljön
 • Vi fortsätter renoveringen av fasader och fönster i Landalabergen.
 • Vi fortsätter satsningen på mer blommande växter på Landalabergen.
 • Vi ökar tillsynen av allmänna utrymmen/källare
 • Vi ökar tillsyn och städning av tvättstugor och miljöhus
 • Vi ser över städutrustningen i tvättstugorna
 • Vi ökar frekvensen av städning och tömning i miljörum
 • Vi fortsätter arbetet med att skapa trivsamma mötesplatser på våra gårdar fortsätter. Kom gärna med era idéer!
  • Vi fortsätter städdagarna med hästen Groms
  • Vi fortsätter med ”Boservice på gården” för ökad tillgänglighet
  • Vi rustar upp gårdar på Klarvädersgården
  • Vi bygger fler mötesplatser, bland annat på Klarvädersgatan, och utanför dialoglokalen Orkanen
  • Vi rustar upp konstgräsplanen vid Mosskanten
  • Vi tvättar fasader och balkongplåtar på Dim- och Godvädersgatan
  • Vi fortsätter arbeta med tryggheten i området kvällar & nätter
  • Vi jobbar med förrådens säkerhet mot inbrott
  • Vi ökar tillsynen och skötseln av våra allmänna utrymmen som t.ex. trapphus, källare, cykelrum, barnvagnsrum
  • Vi jobbar med innetemperaturen i lägenheterna så att alla har rätt temperatur
  • Vi jobbar med att förändra beteendet kring nedskräpningen utomhus
  • Vi ska öka tryggheten/säkerheten genom att se över och förstärka källar och förrådsdörrar
  • Vi ser över möjligheten till bättre källsortering
  • Vi ser över belysningen med mera för att öka tryggheten i området 
  • Vi ska ordna fler gemensamma aktiviteter för hyresgästerna. Sillfest och städdag är infört och fler aktiviteter är på gång, bland annat en fisketävling.
  • Vi har satt upp fler bänkar till området enligt önskemål från hyresgästerna. Färgen på bänkarna har hyresgästerna fått bestämma.
  • Vi har byggt en ny miniåtervinningsstation på Fjällnejlikan. Invigningen sker den 18 september 2018.
  • Vi har beställt asfaltering av parkeringsyta på Fjällbinkan.
  • Tillsammans med Hyresgästföreningen har vi startat upp ett boinflytandeprojekt.
  • Vi arbetar med tryggheten i området kvällar & nätter
  • Vi jobbar med förrådens säkerhet mot inbrott
  • Vi ska öka tillsynen och skötseln av våra allmänna utrymmen som t.ex. trapphus, källare, cykelrum, barnvagnsrum
  • Vi jobbar med innetemperaturen i lägenheterna så att alla har rätt temperatur
  • Vi jobbar med att förändra beteendet kring nedskräpningen utomhus
  • Vi har tillfört nya miljöhus i Robertshöjd
  • Vi byter fönster på Träkilsgatan
  • Ett nytt portlåssystem kommer att införas i Östra Torpa efter önskemål från hyresgästerna.
  • Vi utreder ett nytt sophanteringssystem i Gamla Torpa.
  • Vi ökar tillsynen i de fristående tvättstugorna.
  • Vi ser över torkmöjligheterna i samtliga tvättstugor
  • Vi ser över numrering på p-platser där det saknas
  • Vi har målat om alla barnvagnsrum
  • Vi ersätter träet i flera av bänkarna i området
  • Vi utför flera trygghetsåtgärder i garagen på Topasgatan (P4 och P5)
  • Vi ökar samarbetet inom stadsdelen Tynnered ihop med olika fastighetsägare, SDN och Hyresgästförening kring olika trygghetsåtgärder.
  • Vi ökar tillsynen i allmänna utrymmen och cykelrum med mera.
  • Vi ska arbeta för att minska bilkörning på våra innegårdar.
  • Vi ökar uppföljning och tillsyn av att städningen i soprummen så att den sköts som den ska.
  • Vi utför regelbunden tillsyn och röjning av källarplan och vindar för ökad trygghet och minskad brandrisk.
  • Vi ökar möjligheten till besök och kontakt med vår personal.
  • Vi utför injustering av temperaturen i lägenheterna på Norra Dragspelsgatan 4-16.
  • Vi har gjort om planteringen på ”Örtagården”.
  • Vi har målat trapphusen på Hallandsgatan 1 & 3.
  • Vi har fräschat upp i tvättstugorna och fyller kontinuerligt på med städmaterial för att underlätta städningen efter användning av tvättstugan.
  • Vi justerar mindre ojämnheter i marken har gjorts på gården.
  • Vi ökar tryggheten/säkerheten genom att se över och förstärka källar- och förrådsdörrar.
  • Vi utökar antalet bänkar & bord i utemiljön.
  • Vi fortsätter jobba med att minska biltrafiken inne på gårdarna.
   

  Har du frågor om hur vi arbetar med hyresgästenkäten, kontakta Bostadsbolaget på info@bostadsbolaget.se eller 031-731 50 00.
   
  Har du frågor kring enkäten, kontakta AktivBo på 08-23 39 85 eller info@aktivbo.se.