Jag är här för första gången

Första gången du loggar in behöver du fylla i ditt objektsnummer, hittar du det på dina hyresavier eller på ditt kontrakt.

Registrera dig

LOGGA IN

Hej du!

Vi har bytt inloggningssätt, ange ditt personnummer istället så går det bra...
 
Glömt lösenordet? →
 

Hyresgästenkäten

Det du och dina grannar tycker, är viktigt för oss. Här har vi samlat exempel på sånt som ska göras till följd av resultatet från förra hyresgästenkäten eller genom annat forum. Det är viktigt för oss att få veta vad du tycker så att vi prioriterar rätt saker.

Watch the film with English subtitles!

Förändringar som ska göras i ditt område under 2017!

 • Vi fortsätter arbetet med att tillskapa ett miljöhus i området.
 • Vi ser över och jobbar mer med trygghetsfrågor i området.
 • Vi fortsätter utveckla sms parkeringen.
 • Vi fortsätter att byta ut belysningen på några av gårdarna i området.
 • Amhultsdagen.
 • Soprummen – vi ska städa fönster och fönsterhyllorna på morgon och eftermiddag.
 • Vi ska byta resterande sopsugsluckor.
 • Vi ska installera luftjoniserare på Kåserigatan 2-4 för att förbättra miljön i trapphusen.
 • Vi ska Informera om textilinsamling.
 • Ny glasåtervinning till studentlägenheterna.
 • Ny tidningsåtervinning till Berättelsegatan 45.
 • Vi ska informera om åkerbruket till låghusen.
 • Vi ska lägga sedumtak till tvättstugorna på Berättelsegatan 12-28 som kan vara ett alternativt soprum studentlägenheterna.
 • Vi skickar förfrågan om odlingslådor till våren.
 • Två nya bänkar och bord kommer sättas upp på storgården, Berättelsegatan.
 • Vi stänger igen bakom Berättelsegatan 40-44 med hjälp betongsälar.
 • Vi ökar antalet ronderingar i källare och på vindar på Kåserigatorna samt i de nya höghusen.
 • Vi ger julblomma med fika till advent.
 • Vi samarbetar med Göteborgslokaler för utveckling av Brunnsbo torg.
 • Vi Tvättar av balkongskärmar som är algbelagda samt övriga ytor som är beklädda med alger.
 • Vi ska göra nya planteringar runt Balladgatorna.
 • Humoreskgatans lekplats ska byggas om med konstgräs och nytt fallskydd.
 • Vi kommer att se över dörrar och portar och utöka kamerabevakningen i garagen då vi haft en del inbrott år 2016.
 • Vi kommer fräscha upp och måla en del trapphus och källare.
 • Vi kommer ha tätare tillsyn och städning av miljörummen.
 • Vi kommer se över möjligheten att installera närvarobelysning i källare och garage.
 • Vi kommer ha röjning av cykelrum två gånger/år
 • Vi kommer att satsat extra mycket på våra tvättstugor och ser till att det är rent och snyggt och det ska finnas bra städutrustning.
 • Vi kommer måla om en del trapphus.
 • Se över all utebelysning för att göra det tryggare.
 • Vi kommer sätta upp massa fågelholkar för att öka den biologiska mångfalden.
 • Vi ska installera låssystemet APTUS i samtliga fastigheter.
 • Vi ska utföra ommålning och linjering av P-hus.
 • Vi ska renovera tvättstugor.
 • Vi ska bygga ut låssystemet Aptus så att Bredfjällsgatan och Gropens Gård kan samköras med Bostadsbolagets egna system. Gäller entréer, tvättstugebokning samt källardörrar.
 • Vi ska även införa Aptus i två p-däck på Bredfjällsgatan. Dessa är idag öppna dygnet runt.
 • Vi vill förändra utemiljön mot Hammarhallen på Bredfjällsgatan 2-24.
 • Vi ska sätta upp elektroniska bommar till Bredfjällsgatan och Gropens gård.
 • Låssystemet Aptus ska installeras på Stora gården i Sandeslätt. Avser entrélåsning.
 • Vi ska förstärka fasadskivor och laga sprickor på balkongräcken på Bredfjällsgatan.
 • Vi ska rusta upp utemiljön framför Bredfjällsgatan 36-46, som en del av pågående satsning i Hammarkullen.
 • Vi kommer att införa ett ”månadsbrev” i trapphuset med lokal information.
 • Vi kommer att se över och förbättra belysningen i delar av området.
 • Vi fortsätter att måla trapphusen på Bokekullsgatan 1- 5 a-b efter önskemål från hyresgästerna.
 • Preliminär start nästa år för byggnation av ett nytt verksamhetsgarage på parkeringen på Bokekullsgatan.
 • Vi kommer att satsat extra mycket på våra tvättstugor och ser till att det är rent och snyggt och det ska finnas bra städutrustning.
 • Bygg start 2017 för studentbostäder på Svalebogatan.
 • Vi planerar att förbättra skalskyddet i hela området. Det innebär bl.a. att vi kommer att installera Aptus, porttelefon och byta dörrarna i källarna.
 • Vi kommer att göra en satsning på tvättstugorna, det ska alltid vara rent och snyggt och det ska finnas bra städutrustning.
 • Att fixa uteplatser efter önskemål från våra hyresgäster fortsätter.
 • Tillsammans med områdets referensgrupp har vi utformat och tillgänglighetsanpassat 168 st badrum som ska renoveras under 2017-2018.
 • Vi fortsätter att förbättra belysningen i allmänna utrymmen. Bildradiogatan 13-15 och 18-26 pågår.
 • Ny –och ombyggnad på Radiotorget startar 2017.
 • Vi ska byta ut gamla hönsnätsförråd till säkrare förråd på Skottårsgatan 2-16, totalt 48 stycken.
 • Vi ska lägga in skrapklinkers på Gregorianska gatan 21-29.
 • Vi sätter upp en ny belysningsstolpe på Gregorianska gatan 51 vid grillplats och på Månadsgatan 30.
 • Vi ska tvätta fasaden på Kvartsekelsgatan 1.
 • Vi ska minska storleken på trappa till vindsvåningen på Julianska gatan 12.
 • Vi ska komplettera belysningen på mur vid Gregorianska gatan 67-75.
 • Ny ytterdörr ska monteras på kalendervägen 4.
 • Vi kommer installera ny och närvarostyrd belysning i samtliga allmänna utrymmen.
 • Vi ska  fräscha  upp samtliga portar och entréer.
 • Vi gör Vind/källar rensning i Kungshöjd/Vasastan
 • Vi installerar låssystemet APTUS.
 • Vi ska genomföra en utbildning i brandsäkerhet för hyresgäster.
 • Varje månad ser områdespersonalen över källare och allmänna utrymmen för att öka tryggheten.
 • Vi kommer se över belysningen i området för att öka tryggheten.
 • Vi kommer ha tätare tillsyn och städning av miljörummen.
 • Vi kommer ha container ett antal gånger per år  i området för att hyresgästerna ska ha möjlighet att slänga saker.
 • Vi kommer fräscha upp miljörummen.
 • Vi kommer se över möjligheten att kunna ha utlåning av verktyg/maskiner till hyresgäster.
 • Vi jobbar vidare med rotrenoveringen.
 • Vi fortsätter med installationen av elektronisk låsning på avfallsbehållarna i området.
 • Vi ser över loftgångarna på Inägogatan 19 och fräschar upp dem.
 • Vi kommer öka samarbetet med våra lokalhyresgäster om och i avfallsfrågor.
 • Vi kommer göra tätare ronderingar och tillsyner i våra grovsoprum.
 • Vi kommer organisera och utföra trygghetsvandringar i området.
 • Vi kommer göra uppstädningar i källare.
 • Renovering av fasader och fönster startar på Landalabegen 17-19 och 20-24.
 • Vi kommer att satsat extra mycket på våra tvättstugor och ser till att det är rent och snyggt och det ska finnas bra städutrustning.
 • Vi kommer att öka satsningen på mer blommande växter på Landalabergen.
 • Upprustning av soprum och se till att dom är rena och fina.
 • Vi kommer att göra en översyn av maskinerna i tvättstugorna.
 • Vi kommer att se över belysning i källare och allmänna utrymmen och byta armaturer där det behövs för att öka tryggheten.
 • Vi kommer att inventera hur det ser ut i källare/allmänna utrymmen med klotter och åtgärda detta.
 • Vi gör rensningar i cykel- och barnvagnsrum 2 ggr/år samt att vi kommer att göra upprustning av dessa.
 • Vi kommer börja att dela ut en inflyttningsgåva med miljötema till nyinflyttade hyresgäster när de hämtar sin nyckel på Boservice.
 • Vi kommer att tvätta fasaderna i området.
 • Vi kommer att införa Sommarvärdar även i Länsmansgården som hittar på saker med barnen i området under sommarlovet (finns redan i Norra Biskopsgården).
 • I varje miljörum har vi satt upp en checklista som ska skrivas under varje gång en tillsyn och/eller städning i miljörummet har gjorts för att se till att miljörummen hålls rena och fräscha.
 • Vi kommer att fortsätta måla trapphusen och lagat taken på gården ”Hoppet”, Lotsgatan 2-12 och Styrmansgatan 9-19.
 • Vi kommer att satsat extra mycket på våra tvättstugor och ser till att det är rent och snyggt och det ska finnas bra städutrustning.
 • Vi kommer att sopar området varannan vecka under våren för att hålla en hög skötselnivå.
 • På Betzensgatan 1 och Karl Johansgatan 33 planerar vi att bygga ”framtidens tvättstuga”, konvertera lokaler till 14-19 nya lägenheter och byta fönster, laga fasade och bygga balkonger.
 • Vi inleder ett samarbete med förskoleverksamheterna på våra gårdar.
 • Från och med januari kan alla boka tvättstugan via Mina sidor på vår webbsida eller via en app i sin smartphone.
 • Vi gör en satsning på trevligare och tryggare miljöhus.
 • En generationslekplats kommer att byggas upp vid basketplanen uppe vid Svarte Mosse. Det kommer bli en mötesplats och aktivitetspark för alla åldrar. Byggnationen startar i vår och allt står förhoppningsvis klart till sommaren.
 • En lokal för dialog, aktiviteter och information är under uppbyggnad. Här kommer du att kunna få information om vad som är på gång i området, komma med förslag och idéer och träffa oss och andra som bor och verkar i området.
 • Vi fortsätter att byta ut tvättutrustningen i tvättstugorna.
 • Vi påbörjar målning av samtliga trapphus i området. Vi tar ett trapphus i taget och arbetet kommer pågå under hela 2017 och 2018.
 • ”Boservice på gården” – då och då kommer Boservice flytta ut till just din gård. Där finns din kvartersvärd på plats för att ta emot din felanmälan och bjuda på kaffe. Håll utkik efter anslag i trapphuset!
 • Dimvädersgatan och Godvädersgatan kommer att ingå i ett belysningsprojekt – designbelysning med ljuseffekter. Syftet är både att skapa trygghet och att ge ett snyggt intryck.
 • Vi kommer att göra hembesök hos nyinflyttade hyresgäster då kvartersvärd och områdesvärd kommer på besök för att informera om lägenheten, området, avfallshantering, trivsel- och ordningsregler m.m. och man har chans att ställa frågor om sitt boende.
 • Vi kommer att utöka pallkragsodlingen till fler platser i området.
 • Hyresgäster på Klarvädersgatan kommer att ha möjlighet att lämna felanmälan i en brevlåda som kommer att sättas upp på Klarvädersgatan.
 • Vi kommer att tvätta fasader och balkonger i området.
 • Vi kommer påbörja att installera Troax förråd för att öka säkerheten för våra hyresgäster.
 • Vi kommer se över möjligheten att ha utlåning av verktyg/maskiner till våra hyresgäster.
 • Vi kommer göra regelbundna källar/vindsröjningar.
 • Vi kommer att påbörja målning av en del trapphus.
 • Varje månad ser områdespersonalen över alla källare och vindar samt allmänna utrymmen för att öka tryggheten.
 • Vi kommer se över belysningen i området för att öka tryggheten
 • Vi håller på att bygga om våra lusthus till pergolor. Plåttaket tas bort och ersätts av ett luftigare tak av trä. Detta kommer att pågå under en tid och alla kommer inte att göras under 2017.
 • Vi snyggar även till tillhörande yta.
 • Grusplanen samt slänten ända bort till konstgräsplanen kommer att fräschas upp.
 • Vi håller på att starta upp ett återvinningshus för våra hyresgäster i det gamla sopkomprimatorhuset på Fjällnejlikan.
 • Ny utebelysning i hela området kommer under 2017.
 • Vi kommer att göra trygghetsskapande åtgärder i skogsområdet baserat på vad som kommit fram under trygghetsvandringen.
 • Ett återbruksrum på Fjällbinkan 10 kommer att starta i början av året.
 • Vi kommer att asfaltera potthål på parkeringar samt del av vägen i skogen vid bastun.
 • Vi ska byta ut entrémattor till skrapklinker på vissa adresser.
 • Vi målar om vissa trapphus.
 • Vi förstärker brytskydd på vissa adresser.
 • Vi förstärker rutinerna med skötseln i våra miljörum.
 • Vi renoverar några av våra avfallsstationer.
 • Vi ska jobba mer och fokusera på avfallsfrågor.
 • Vi utökar pallkragsodlingen.
 • Vi skapar en lokal i området för barnkalas.
 • Trygghetsvandringar
 • Vi kommer att installera luftjoniserare i soprum Stabbegatan 2.
 • Vi fortsätter att installera Troax-förråd i gamla Torpa för att öka trygghet och säkerhet för våra hyresgäster.
 • Sista elektroniska bommen kommer att sättas upp på Träkilsgatan.
 • Fyra stycken säkerhetsdörrar kommer att sättas upp till allmänutrymmen Smörslottsgatan 60-62. Ökar trygghet och säkerheten för våra hyresgäster.
 • Vi arbetar med trygghetsfrågor ihop med folkhälsorådet där Härlanda/Örgryte stadsdelsförvaltning är sammankallande.
 • Förfrågan om porttelefoner kommer att gå ut till hyresgästerna på Träkilsgatan under våren.
 • Vi fortsätter med att byta entrémattor och ersätta med skrapklinker på Träkilsgatan och Smörslottsgatan.
 • Fönsterbyten kommer att ske på Hagforsgatan 19-55.
 • Installation av frånluftsåtervinning via värmepump kommer att göras på Hagforsgatan 67-75.
 • Fasad och utemiljöprojekt i gamla Torpa kommer att fortsätta under 2017.
 • Vi förbättrar tillsynen av Miljörummen.
 • Vi för dialog med Renova om förbättringar av kommunikation mellan hämtning och skötsel av soprutiner.
 • Vi arbetar för att kunna låna ut verktyg till hyresgäster.
 • Vi ska ska göra om 70 trappan + terasslipers ner till garaget.
 • Vi ska Fräscha upp utsidan till lokalerna vid Norrgården.
 • Vi ska måla om och skapa ny belysning i Barnvagns-och cykelrum.
 • Vi ska slipa ner och lacka om lister.
 • Vi ska se över och byta utebelysningen i hela området.
 • Vi ska se över och eventuellt byta belysning i parkeringsgaragen på Topasgatan.
 • Vi påbörjar byggnationen av miljöhus vid Topasgatan.
 • Påbörja förnyelsen/renovering av våningsplan och trapphus på Norra Dragspelsgatan 4-16.
 • Göra klart värmeinjustering på Norra Dragspelsgatan 4-16.
 • Se över möjligheter att skapa fler mötesplatser (bord, bänkar, grill etc.).
 • Vi kommer installera ny och närvarostyrd belysning i samtliga allmänna utrymmen.
 • Vi ska  fräscha  upp samtliga portar och entréer.
 • Vi installerar låssystemet APTUS.
 • Vi ska genomföra en utbildning i brandsäkerhet för hyresgäster.
 • Kontroll av brandvarnare .
 • Vi gör röjningar i källare 2 gånger/år.
 • Vi vill verka för utlåning av maskiner och verktyg till hyresgäster.
 • Vi ska genomföra trygghetsvandring med hyresgästförening.
 • Vissa trapphus ska målas om.
 • Vi ser över belysning i alla trapphus.
 • Ny maskinpark installeras i vissa tvättstugor.
 • VI vill installera låssystemet APTUS.
 • Vi vill tvätta fasader för att få bort mossa och grönalger.
 • Varje månad ser områdespersonalen över källare och allmänna utrymmen för att öka tryggheten.
 • Vi kommer se över belysningen i området för att öka tryggheten.
 • Vi kommer ha tätare tillsyn och städning av miljörummen.
 • Vi kommer ha ett antal gånger per år container i området för att hyresgästerna skall ha möjlighet att slänga saker.
 • Vi kommer fräscha upp miljörummen.
 • Vi kommer se över möjligheten att kunna ha utlåning av verktyg/maskiner till hyresgäster
 • Fortsätta arbetet med att tillskapa ett miljöhus i området.
 • Se över och jobba mer med trygghetsfrågor i området.
 • Fortsätta utveckla sms parkeringen.
 • Se över belysningen på gårdarna.
HYRESGÄSTENKÄT

Den 4-7 april delade vi ut 2016 års hyresgästenkät till hälften av våra hyresgäster. Fick du inte svara på våra frågor då blir det din tur nästa gång.

 

serviceitoppklass_red_bbfarger_ejtel