REGISTRERA

Registrera dig som ny användare här.

    Registrera dig

 

LOGGA IN

Hej!

Ange ditt personnummer med 10 siffror utan bindestreck (ÅÅMMDDxxxx).
 
Glömt lösenordet? →
 

Hyresgästenkäten 2018

Vad tycker du?

Enkäten för 2018 är nu ute hos hälften av våra hyresgäster. Det är du och dina grannar som bäst vet vad som behövs där ni bor. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att prioritera rätt bland alla åtgärder och det är utifrån era svar som vi lägger upp vår verksamhetsplan för nästa år. Enkäten skickas även ut via mejl till dig som registrerat din mejladress här på vår webb. Om du väljer att svara digitalt finns den också översatt till flera olika språk. Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

LIVESVAR 2018
Här kan du följa några frågor och svar i realtid. Svara du också om du vill vara med och påverka.Nedan ser du planerade datum för när enkäten lämnas ut och när information finns om svaren.
 


 

Vilka förändringar har gjorts i ditt område?

Här har vi samlat några exempel på sånt som har gjorts eller ska göras i år till följd av resultatet från förra hyresgästenkäten.

 • Vi har byggt ett nytt miljöhus för att kunna erbjuda möjlighet till källsortering
 • Nu finns fönster-/balkongdörrlås som tillval för att förbättra säkerheten mot inbrott i lägenheter
 • Vi fortsätter att snygga till utemiljön
 • Vi fortsätter att byta ut belysningen på några av gårdarna i området.
 • Vi har påbörjat tvättning av balkongerna på låghusdelen mot skolan.
 • Vi har satt nya urnor utanför entréerna på Brunnsbotorget.
 • Vi genomför nu daglig tillsyn i våra fristående soprum.
 • Vi utför regelbunden genomgång av källare och vindar för att hålla undan skräp. Både för ökad trygghet och minskad brandrisk.
 • Vi ser över belysningen i området för ökad trygghet.
 • Vi ser över möjligheterna till bättre källsortering.
 • Renoveringen av fasaderna på Dr Westringsgata 5 och 9 är inne på slutfasen och vi har startat upp på Dr Westringsgata 2 och kommer vara klara i november.
 • Vi sätter ut containrar i området under hösten för att underlätta för hyresgästerna att slänga sitt grovavfall.
 • Vi tillför nya bostäder på Syster Estridsgata.
 • Vi målar om husen i kvarteret Grenadieren.
 • Vi byter ut maskiner i våra tvättstugor.
 • Vi öppnar nya soprum på Skolgatan 27 och Pilgatan 5.
 • Fler riktade insatser för att få bort biltrafiken från gårdarna. 
 • Vi fräschar upp tvättstugorna i området
 • Vi fortsätter att snygga till utemiljön
 • Vi arbetar för att förändra beteendet kring nedskräpningen utomhus
 • Berget vid Bredfjällsgatan ska gallras för att öka tryggheten under kvällstid
 • Vi jobbar med innetemperaturen i lägenheterna så att alla har rätt temperatur
 • Vi kommer måla några trappuppgångar på Bredfjällsgatan
 • Vi ska asfaltera inne i p-däcken 1&2 på Bredfjällsgatan
 • Vi kommer även komplettera med belysning i p-däcket 1 på Bredfjällsgatan
 • Vi ökar tillsynen och skötseln av våra allmänna utrymmen som t.ex. källare, cykelrum, barnvagnsrum
 • Vi lagar Bredfjällsgatans trappor mellan husen
 • Vi fortsätter utemiljöprojektet på Gropens gård etapp 2
 • Vi har skapat en ny och öppen mötesplats utanför Bredfjällsgatan 36-46
 • Vi fortsätter utredningen kring avfallshanteringen i hela Hammarkullen avseende avfallsutrymmen, sorteringsmöjligheter med mera
 • Vi utökar samarbetet med odlarföreningen samt startar upp en studiecirkel i stadsnära odling.
 • Vi utför injustering av temperaturen i lägenheterna i området.
 • Vi ska ordna fler gemensamma aktiviteter med hyresgästerna.
 • Vi har öppnat ett Återbruksrum på Bildradiogatan 41.
 • Vi ser över möjligheterna att förstora miljörummet på Bildradiogatan.
 • Vi ska ordna fler gemensamma aktiviteter med hyresgästerna.
 • Vi har ordnat nya odlingslotter på baksidan av Relägatan.
 • Installerar ny ventilation på vissa adresser på Tusenårsgatan och Veckogatan.
 • Vi tillför nya lägenheter vid torget.
 • Vi ordnar nya källarförråd till vissa adresser på Gregorianska gatan.
 • Vi har gjort utökade informationsinsatser kring avfallssortering.
 • Vi fortsätter arbetet med Kortedalas Pionjärer.
 • Vi fortsätter ordna sillfest på Kortedala torg
 • Terrassen vid trappan upp mot Spannmålsgatan är iordninggjord och möbler är utställda.
 • Nya portar in till gården på Hvitfledtsgatan 3-5 där fasad- och fönsterrenoveringarna är klara.
 • Vi har låst gårdarna på Nedre Kvarnbergsgatan.
 • Vi har tvättat gårdar på Kungshöjdsgatan 7, Haga Kyrkogatan 24 & Nedre Kvarnbergsgatan 5.
 • Vi ökar tryggheten/säkerheten genom att se över och förstärka källar och förrådsdörrar.
 • Vi ökar städfrekvensen i tvättstugor
 • Vi ökar tillsynen i soprummen
 • Vi ska utöka informationen om vad som ska hända i fastigheten
 • Vi fortsätta att utveckla utemiljön
 • Vi fortsätter renoveringen av fasader och fönster i Landalabergen.
 • Vi fortsätter satsningen på mer blommande växter på Landalabergen.
 • Vi ökar tillsynen av allmänna utrymmen/källare
 • Vi ökar tillsyn och städning av tvättstugor och miljöhus
 • Vi ser över städutrustningen i tvättstugorna
 • Vi ökar frekvensen av städning och tömning i miljörum
 • Vi fortsätter arbetet med att skapa trivsamma mötesplatser på våra gårdar fortsätter. Kom gärna med era idéer!
  • Vi fortsätter städdagarna med hästen Groms
  • Vi fortsätter med ”Boservice på gården” för ökad tillgänglighet
  • Vi rustar upp gårdar på Klarvädersgården
  • Vi bygger fler mötesplatser, bland annat på Klarvädersgatan, och utanför dialoglokalen Orkanen
  • Vi rustar upp konstgräsplanen vid Mosskanten
  • Vi tvättar fasader och balkongplåtar på Dim- och Godvädersgatan
  • Vi fortsätter arbeta med tryggheten i området kvällar & nätter
  • Vi jobbar med förrådens säkerhet mot inbrott
  • Vi ökar tillsynen och skötseln av våra allmänna utrymmen som t.ex. trapphus, källare, cykelrum, barnvagnsrum
  • Vi jobbar med innetemperaturen i lägenheterna så att alla har rätt temperatur
  • Vi jobbar med att förändra beteendet kring nedskräpningen utomhus
  • Vi ska öka tryggheten/säkerheten genom att se över och förstärka källar och förrådsdörrar
  • Vi ser över möjligheten till bättre källsortering
  • Vi ser över belysningen med mera för att öka tryggheten i området 
  • Vi ska ordna fler gemensamma aktiviteter för hyresgästerna. Sillfest och städdag är infört och fler aktiviteter är på gång, bland annat en fisketävling.
  • Vi har satt upp fler bänkar till området enligt önskemål från hyresgästerna. Färgen på bänkarna har hyresgästerna fått bestämma.
  • Vi har byggt en ny miniåtervinningsstation på Fjällnejlikan. Invigningen sker den 18 september 2018.
  • Vi har beställt asfaltering av parkeringsyta på Fjällbinkan.
  • Tillsammans med Hyresgästföreningen har vi startat upp ett boinflytandeprojekt.
  • Vi arbetar med tryggheten i området kvällar & nätter
  • Vi jobbar med förrådens säkerhet mot inbrott
  • Vi ska öka tillsynen och skötseln av våra allmänna utrymmen som t.ex. trapphus, källare, cykelrum, barnvagnsrum
  • Vi jobbar med innetemperaturen i lägenheterna så att alla har rätt temperatur
  • Vi jobbar med att förändra beteendet kring nedskräpningen utomhus
  • Vi har tillfört nya miljöhus i Robertshöjd
  • Vi byter fönster på Träkilsgatan
  • Ett nytt portlåssystem kommer att införas i Östra Torpa efter önskemål från hyresgästerna.
  • Vi utreder ett nytt sophanteringssystem i Gamla Torpa.
  • Vi ökar tillsynen i de fristående tvättstugorna.
  • Vi ser över torkmöjligheterna i samtliga tvättstugor
  • Vi ser över numrering på p-platser där det saknas
  • Vi har målat om alla barnvagnsrum
  • Vi ersätter träet i flera av bänkarna i området
  • Vi utför flera trygghetsåtgärder i garagen på Topasgatan (P4 och P5)
  • Vi ökar samarbetet inom stadsdelen Tynnered ihop med olika fastighetsägare, SDN och Hyresgästförening kring olika trygghetsåtgärder.
  • Vi ökar tillsynen i allmänna utrymmen och cykelrum med mera.
  • Vi ska arbeta för att minska bilkörning på våra innegårdar.
  • Vi ökar uppföljning och tillsyn av att städningen i soprummen så att den sköts som den ska.
  • Vi utför regelbunden tillsyn och röjning av källarplan och vindar för ökad trygghet och minskad brandrisk.
  • Vi ökar möjligheten till besök och kontakt med vår personal.
  • Vi utför injustering av temperaturen i lägenheterna på Norra Dragspelsgatan 4-16.
  • Vi har gjort om planteringen på ”Örtagården”.
  • Vi har målat trapphusen på Hallandsgatan 1 & 3.
  • Vi har fräschat upp i tvättstugorna och fyller kontinuerligt på med städmaterial för att underlätta städningen efter användning av tvättstugan.
  • Vi justerar mindre ojämnheter i marken har gjorts på gården.
  • Vi ökar tryggheten/säkerheten genom att se över och förstärka källar- och förrådsdörrar.
  • Vi utökar antalet bänkar & bord i utemiljön.
  • Vi fortsätter jobba med att minska biltrafiken inne på gårdarna.
   

  Om Hyresgästenkäten

  • Den 17 – 20 september delades 2018 års hyresgästenkät ut till hälften av er hyresgäster. Fick du inte svara på våra frågor förra året är det din tur i år.
  • För femte året i rad har vi gett AktivBo uppdraget att genomföra vår hyresgästenkät.
  • Vi är tacksamma om du svarar på enkäten så snart som möjligt. Har du inte svarat inom 2-3 veckor får du en påminnelse från AktivBo.
  • Numret på enkäten behöver AktivBo för att sortera svaren och skicka ut påminnelser. Dina svar är anonyma.
  • Du kan välja att svara via pappersenkäten eller direkt på webben på www.svar.aktivbo.se.
  • Har du registrerat din mejladress hos oss får du en direktlänk med enkäten skickad via mejl. Avsändare till mejlet är AktivBo.
  • Kommentera gärna! Vi läser alla kommentarer.
  • Du behöver inte svara på alla frågor, välj de som är aktuella för dig.
  • Undersökningens resultat ligger sedan till grund för hur vi planerar och prioriterar bland åtgärder och aktiviteter i våra områden.
   
  Har du frågor om hur vi arbetar med hyresgästenkäten, kontakta Bostadsbolaget på info@bostadsbolaget.se eller 031-731 50 00.
   
  Har du frågor kring enkäten, kontakta AktivBo på 08-23 39 85 eller info@aktivbo.se.