REGISTRERA

Registrera dig som ny användare här.

    Registrera dig

 

LOGGA IN

Hej!

Ange ditt personnummer med 10 siffror utan bindestreck (ÅÅMMDDxxxx).
 
Glömt lösenordet? →
 
Till nyhetsarkivet

Viktig information till dig som bor på Drakblommegatan

Husen på Drakblommegatan 3–25 byggdes 1960 och ett av byggmaterialen som användes var blå lättbetong (blåbetong). Det här byggmaterialet avger radongas vilket medför att de flesta lägenheterna här har förhöjda radonvärden.
Sedan många år tillbaka har vi försökt åtgärda detta på olika sätt.

Senast år 2020 ska alla hyresbostäder ha ett årsmedelvärde på 200 Bq/m3 och idag ligger de flesta lägenheterna på Drakblommegatan på mellan 100–400 Bq/m3.

Trots ett flertal åtgärder har inte radonproblematiken kunnat lösas på ett bra sätt. Det enda som hittills fått ner radonhalterna är att installera FTX-ventilation vilket gjorts på försök i några lägenheter. En sådan ventilationstrumma tar upp en stor del av utrymmet i lägenheten och kräver även en hög luftomsättning. Eftersom lägenheterna på Drakblommegatan är så små innebär den lösningen att lägenheterna blir ännu trängre och den höga luftomsättningen gör att inomhusklimatet upplevs som blåsigt. Sammantaget ger det inte en bra boendekomfort och lösningen är därför inte rimlig varken ekonomiskt eller utförandemässigt.

Som fastighetsägare har vi därför ställts inför ett vägval:
– att lägga stora resurser på att åtgärda radonproblematiken som i sin tur innebär lägenheter som inte har en acceptabel boendekomfort eller
– att riva husen och ersätta dessa med nya lägenheter.

Bostadsbolagets styrelse tog därför den 8 mars 2018, beslut om att på sikt riva husen på Drakblommegatan 3–25 och ersätta dem med nya lägenheter. Framtidenkoncernens styrelse godkände beslutet idag, den 12 mars.

Vad innebär det här för dig som bor på Drakblommegatan 3 – 25?
Som det ser ut idag kan en rivning av husen ske tidigast årsskiftet 2020/2021. Om allt flyter på kan nya hus stå färdiga 2023, men detta är enbart preliminärt. Alla som bor här idag kommer att få hjälp att hitta en likvärdig lägenhet i ett likvärdigt område.

Inom några veckor kommer vi bjuda in dig till ett informationsmöte där du får tillfälle att ställa alla dina frågor.

Vi förstår att det här beskedet väcker många frågor och även kanske känslor av oro. Vi har därför svarat på de frågor vi tror att du har här nedanför. Du kommer kunna ställa alla dina övriga frågor vid informationsmötet

Vad är radon och hur farligt är det?
Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Det finns överallt, i marken, luften och vattnet. I det här huset finns det i byggnadsmaterialet. Radon är en gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller och det finns därför i luften vi andas. För dem som röker finns en ökad risk för lungcancer vid exponering av höga radonhalter i luften under en längre tid. Lungcancer är den enda kända hälsorisken med radon. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att höga halter av radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige och det är främst rökare som drabbas (450 av dessa 500 var också rökare).

Hur höga halter av radon finns i lägenheterna på Drakblommegatan?
Folkhälsomyndigheten har angett ett riktvärde på 200 Bq/m3 luft för befintliga bostäder. Om årsmedelvärdet överstiger 200 Bq/m3 luft bör detta åtgärdas, senast år 2020. Det högsta uppmätta värdet på Drakblommegatan har varit 640 Bq/m3, men de flesta lägenheter ligger på mellan 100–400 Bq/m3.

Hur får jag reda på radonhalten i just min lägenhet?
Många av lägenheterna har mätts under åren och då har en radonstatus skickats hem till hyresgästen. Om just din lägenhet inte har mätts kan du se en övergripande radonstatus på fastighetsnivå för ditt hus på Mina sidor på www.bostadsbolaget.se

Jag känner mig orolig inför att behöva flytta.
Vi återkommer med en plan på hur byte till ny lägenhet ska gå till rent praktiskt och du kommer få massor av information kring allt som har med kommande flytt att göra. Om du får hjälp av oss att flytta till ett av de fyra områden som vi bedömt som likvärdiga kommer vi också att stötta själva flytten. Antingen rent praktiskt eller ekonomiskt. Exakt vad det innebär i praktiken vet vi inte ännu, utan återkommer med mer information kring detta.

Vad innebär ”likvärdig lägenhet i likvärdigt område?
Det betyder att vi ska hjälpa dig till en ny lägenhet i ungefär samma storlek, till ungefär samma hyra, i ungefär samma typ av bostadsområde. Du kommer att ha förtur till lägenheter i Rambergsstaden, Kyrkbyn, Brunnsbo och Södra Biskopsgården. Men naturligtvis kan du, precis som alla andra hyresgäster hos Bostadsbolaget, söka lägenhet bland våra övriga lägenheter i Göteborg via vår Omflyttningsplats. Där köar du med din boendetid i din nuvarande lägenhet.

Vad behöver jag själv göra?
Just nu behöver du inte göra någonting. Du kommer att få mer information, både skriftligt och vid det informationsmöte vi kommer bjuda in till. Där får du möjlighet att ställa alla dina frågor. Inbjudan kommer i brevlådan inom ett par veckor.

Har hyresgästerna som bott på Drakblommegatan förtur till de nybyggda lägenheterna sen?
Ja, du som vill flytta tillbaka till just Drakblommegatan kommer att få förtur dit.

Vem kan jag kontakta med frågor?
Du är alltid välkommen att kontakta din kvartersvärd men just nu har inte personalen mer information än den som finns här. Vi återkommer inom kort med mer information!

Publicerad 2018-03-12