Jag är här för första gången

Första gången du loggar in behöver du fylla i ditt objektsnummer, hittar du det på dina hyresavier eller på ditt kontrakt.

Registrera dig

LOGGA IN

Hej du!

Vi har bytt inloggningssätt, ange ditt personnummer istället så går det bra...
 
Glömt lösenordet? →
 

Radiotorget

Radiotorget

 

I Järnbrott är det nära till naturen och boende har havet på cykelavstånd. Samtidigt är enkelt att ta bussen in till centrala Göteborg. Här planerar Bostadsbolaget att modernisera och även tillföra nya bostäder.

Byggnadsnämnden tog i februari 2015 beslutet att starta planarbetet på Radiotorget. Bostadsbolaget har skissat på ett förslag där man ersätter Forumbyggnaden med en byggnad som närmast torget har samma profil som den befintliga byggnaden men i bakkant innehåller cirka 30 bostäder i ett sjuvånings punkthus. På slänten sydväst om torget planeras två lamellhus med ytterligare bostäder. Totalt skulle förslaget tillföra torget ca 80 lägenheter.

Dialog om projektet
För att samla in synpunkter kring byggplanerna har kringboende och verksamma på torget kunnat delta i dialogmöte och Öppet hus.
Ta del av inkomna synpunkter >>

Planprocessen
Under hösten 2016 var detaljplanen för bostäder och lokaler vid Radiotorget ute för granskning och i december 2016 godkändes den av Byggnadsnämnden. I mitten av maj 2017 antog Kommunfullmäktige detaljplanen som senare överklagats.

Uppdetad info:
2017-08-07: Park- och Naturförvaltningens arbete, bland annat med att flytta en gångväg, är försenat och förväntas vara klart senast vecka 38. Fullständig information publiceras inom kort.
 

En del av Jubileumssatsningen
Projektet ingår i BoStad2021 som är en del av Jubileumssatsningen.

bostad2021_RGB

 

 

BoStad2021 är ett samverkansprojekt som ingår i Göteborgs 400-årsjubileum med målet att göra Göteborg till en ännu bättre stad. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda till år 2021. Samarbetet omfattar byggaktörer i kommunal, privat och kooperativ regi, för ett antal av Göteborgs Stad utvalda projekt.

Bilder
Klicka på bilderna för större format.

Karta
 

Radiotorget

Område: Järnbrott
Omfattning: 76 lägenheter
Status: Detaljplanen är överklagad
Byggstart: 2018
Planerad uthyrningsstart: 2019
Planerad inflyttning: 2020

 

Intresserad?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om nyproduktion för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i projektet och när uthyrningen startar.

Är du idag hyresgäst hos Bostadsbolaget kan du söka lägenhet via Omflyttningsplatsen, annars via Boplats. Registrera dig på boplats.se redan idag.