Hoppa till innehåll

Tillståndsparkering

Tillståndsparkering i Västra Järnbrott

Den 1 maj 2019 kommer Bostadsbolaget att införa tillståndsparkering i Västra Järnbrott.

Vilka berörs?

Hyresgäster med parkeringsplats vid Pianogatan 2-84, Norra Dragspelsgatan 1-31 samt 4-16 och Södra Dragspelsgatan 20-43.

Kort om tillståndsparkering

Innebär att man tecknar avtal om tillstånd att parkera inom ett angivet område istället för att ha en egen fast plats. Alla boende som har parkeringsplats idag kommer att erbjudas tillstånd. Tillståndsparkering gör oss mer flexibla i förvaltningen av parkeringsytorna och i införandet av ny teknik, t.ex. laddstolpar för elfordon.

Info om särskilda tillstånd
Frågor och svar om tillståndsparkering
Information om tillståndsparkering
Lathund Parkeringstjänst Väst


Sommaruppdatering kring tillståndsparkering

2019-07-08

Nu har vi varit igång med tillståndsparkering i cirka två månader och parkeringsformen har börjat ta sin naturliga plats i vår förvaltning. ...

Parkeringsplatser med särskilda tillstånd

2019-05-28

Vi vill uppmärksamma alla om att vi har ett antal parkeringsplatser som är förhyrda och där det krävs särskilt parkeringstillstånd för att parkera. Dessa platser är endast till för bilar som har särskilt parkeringstillstånd, till exempel på grund av behov av plats för rörelsehindrade. ...

Nu övergår vi till tillståndsparkering i Västra Järnbrott

2019-04-29

Onsdag den 1 maj 2019 övergår Bostadsbolagets parkeringsytor i Västra Järnbrott till tillståndsparkering. ...

Så tecknar du parkeringstillstånd

2019-03-29

Från 1 april 2019 kan du teckna ditt avtal för parkeringstillstånd i Västra Järnbrott. Här följer information om hur du går tillväga. ...

Nu är det snart dags att teckna parkeringstillstånd

2019-03-13

Den 1 maj 2019 byter parkeringsytorna i Västra Järnbrott parkeringsform till tillståndsparkering. Vi har tidigare skickat ut information till dig angående förändringen och sa i januari 2019 upp din nuvarande parkeringsplats/er. ...

Uppsummering av informationsmöte tillståndsparkering

2018-12-20

1 maj 2019 planerar Bostadsbolaget att införa tillståndsparkering i Västra Järnbrott. Med anledning av detta bjöd vi in berörda hyresgäster till tre informationsmöten på Frölunda Kulturhus den 6 december 2018. Här följer en återkoppling från mötet. ...

Mötestider tillståndsparkering

2018-12-04

Då den stora salen i Frölunda Kulturhus är uppbokad sedan länge har vi behövt boka in tre olika mötestillfällen i Lilla salen för information om tillståndsparkering. ...

Information angående tillståndsparkering i Västra Järnbrott

2018-11-27

Våren 2019 kommer Bostadsbolaget att införa tillståndsparkering i Västra Järnbrott. Med anledning av detta har vi bjudit in de hyresgäster som idag hyr en parkeringsplats i området till ett informationsmöte. ...

Fler inlägg

Frågor?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta oss på 031-71 50 00 eller på info@bostadsbolaget.se.