REGISTRERA

Registrera dig som ny användare.

    Registrera dig

 

 

LOGGA IN

Ange ditt personnummer med 10 siffror utan bindestreck (ÅÅMMDDxxxx).

Glömt lösenordet? →
 

Organisation

Vår organisation

På Bostadsbolaget arbetar över 340 medarbetare med att skapa bra och trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster. Merparten arbetar nära hyresgästerna i våra bostadsområden. Den dagliga verksamheten styrs av Bostadsbolagets företagsledning och ytterst beslutande är styrelsen. Bostadsbolagets förvaltning ska bidra till nöjda och trygga hyresgäster genom en god boendemiljö och kundnära verksamhet.

 

Företagsledning

Kicki Björklund, VD
kicki.bjorklund@bostadsbolaget.se
031-731 50 05

Magnus Adamsson, ekonomichef
magnus.adamsson@bostadsbolaget.se
031-731 50 30

Elisabeth Carlsson, personalchef
elisabeth.carlsson@bostadsbolaget.se
031-731 50 27

Catarina Hagwall, chef Marknad & kommunikation
catarina.hagwall@bostadsbolaget.se
031-731 50 43

Camilla Hallquist, chef Fastighetsutveckling
camilla.hallquist@bostadsbolaget.se
031-731 50 15

Ulf Westerlund, Inköpschef
ulf.westerlund@bostadsbolaget.se
031-731 50 58

Jonathan Kvist, diskriktschef Öster
Jonathan.kvist@bostadsbolaget.se
031-731 53 21

Britt Bergström, distriktschef Hisingen
britt.bergstrom@bostadsbolaget.se
031-731 59 55

Magnus Redenheim, distriktschef Centrum
magnus.redenheim@bostadsbolaget.se
031-731 50 80

 

Styrelse

Ordförande
Margita Björklund (L)

1:a vice ordförande
Kenneth Bernting (M)

2:a vice ordförande
Johan Zandin (V)

Övriga ledamöter:
Peter Näslund (S)
Bengt-Åke Harrysson (D)
Hanna Bernholdsson (MP)
Lena Pihlqvist (S)

Suppleanter
Rickard Eriksson (M)
Dijana Koturanovic (S)
Ljiljana Hadrovic Bukera (V)

Lekmannarevisorer
Sven Jellbo (L)
Birgitta Adler (S)

Lekmannarevisorersuppleanter
Alf Landervik (L)
Torbjörn Rigemar (S)

Arbetstagarrepresentanter

Fastighetsanställdas förbund
Simon Kappelmark, ordförande
Rebecca Lindqvist, suppleant

Unionen
Niklas Nordell, ordförande
Vakant, vice ordförande

Bostadsbolagets styrelse utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även bolagets lekmannarevisorer samt fastställer bolagsordning och utser en representant att föra ägarens talan vid årsstämman. Nuvarande styrelse tillträdde vid årsstämman i mars 2019.