Jag är här för första gången

Första gången du loggar in behöver du fylla i ditt objektsnummer, hittar du det på dina hyresavier eller på ditt kontrakt.

Registrera dig

LOGGA IN

Hej du!

Vi har bytt inloggningssätt, ange ditt personnummer istället så går det bra...
 
Glömt lösenordet? →
 

Organisation

På Bostadsbolaget arbetar över 280 personer för att skapa bra boendemiljöer för hyresgästerna. Merparten arbetar nära hyresgästerna i våra bostadsområden. Den dagliga verksamheten styrs av företagsledningen och ytterst beslutande är styrelsen.

organisationsschema_okt_2015
 
Företagsledning
Bostadsbolagets företagsledning består av distriktschefer och chefer för respektive stödfunktion.

Kicki Björklund, vd
kicki.bjorklund@bostadsbolaget.se
031-731 50 05


Magnus Adamsson, ekonomichef
magnus.adamsson@bostadsbolaget.se
031-731 50 30

Elisabeth Carlsson, personalchef
elisabeth.carlsson@bostadsbolaget.se
031-731 50 27

Catarina Hagwall, chef Marknad & Kommunikation
catarina.hagwall@bostadsbolaget.se
031-731 50 43

Camilla Hallquist, chef Fastighetsutveckling
camilla.hallquist@bostadsbolaget.se
031-731 50 15

Thomas Magnusson, distriktschef Centrum
thomas.magnusson@bostadsbolaget.se
031-731 57 25

Magnus Redenheim, chef Affärsstöd
magnus.redenheim@bostadsbolaget.se
031-731 50 80

Elisabet Sandberg-S, chef Kundservice & Uthyrning
elisabet.sandberg-s@bostadsbolaget.se
031-731 57 15

Ulf Westerlund, Inköpschef
ulf.westerlund@bostadsbolaget.se
031-731 50 58

Johan Wilck, distriktschef Öster
johan.wilck@bostadsbolaget.se
031-731 53 21

Distriktschef Hisingen
Johan Wilck, tf distriktschef.
johan.wilck@bostadsbolaget.se
031-731 59 55

 

Styrelse
Bostadsbolagets styrelse utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även bolagets lekmannarevisorer samt fastställer bolagsordning och utser en representant att föra ägarens talan vid årsstämman. Nuvarande styrelse tillträdde vid årsstämman i mars 2015 och består av:
Ordförande
Johan Zandin (V)

Vice ordförande
Ulla Y Gustafsson (S)

Andre vice ordförande
Tomas Nilsson (M)

Övriga ledamöter:
Inger Bergsten (M)
Adam Wojciechowski (MP)
Piotr Kiszkiel (L)
Anette Vancas Moberg (S)

Suppleanter
Ulf Albinsson (S)
Sofia Rostedth (M)
Ronny Johansson (S)

Lekmannarevisorer
Torbjörn Rigemar (S)
Sven Jellbo (L)

Lekmannarevisorersuppleanter
Lars-Ola Dahlqvist (S)
Ulf Rothmyr (L)

Arbetstagarrepresentanter
Ulla Berg (Unionen)
Thomas Gustavsson (Fastighetsanställdas förbund)
Suppleanter:
Jonna Carlsdotter (Unionen)
Patrik Ryn (Fastighetsanställdas förbund)