Jag är här för första gången

Första gången du loggar in behöver du fylla i ditt objektsnummer, hittar du det på dina hyresavier eller på ditt kontrakt.

Registrera dig

LOGGA IN

Hej du!

Vi har bytt inloggningssätt, ange ditt personnummer istället så går det bra...
 
Glömt lösenordet? →
 

Organisation

På Bostadsbolaget arbetar över 300 personer för att skapa bra boendemiljöer för hyresgästerna.

Merparten arbetar nära hyresgästerna i våra bostadsområden. Den dagliga verksamheten styrs av företagsledningen och ytterst beslutande är styrelsen. Bostadsbolagets förvaltning ska bidra till nöjda och trygga hyresgäster genom en god boendemiljö och kundnära verksamhet.

 

Företagsledning

Magnus Adamsson, ekonomichef
magnus.adamsson@bostadsbolaget.se
031-731 50 30

Britt Bergström, distriktschef Hisingen
britt.bergstrom@bostadsbolaget.se
031-731 59 55

Kicki Björklund, vd
kicki.bjorklund@bostadsbolaget.se
031-731 50 05

Elisabeth Carlsson, personalchef
elisabeth.carlsson@bostadsbolaget.se
031-731 50 27

Catarina Hagwall, chef Marknad & Kommunikation
catarina.hagwall@bostadsbolaget.se
031-731 50 43

Camilla Hallquist, chef Fastighetsutveckling
camilla.hallquist@bostadsbolaget.se
031-731 50 15

Magnus Redenheim, distriktschef Centrum
magnus.redenheim@bostadsbolaget.se
031-731 50 80

Elisabet Sandberg-S, chef Kundservice & Uthyrning
elisabet.sandberg-s@bostadsbolaget.se
031-731 57 15

Ulf Westerlund, Inköpschef
ulf.westerlund@bostadsbolaget.se
031-731 50 58

Johan Wilck, distriktschef Öster
johan.wilck@bostadsbolaget.se
031-731 53 21

 

Styrelse

Ordförande
Johan Zandin (V)

Vice ordförande
Ulla Y Gustafsson (S)

Andre vice ordförande
Tomas Nilsson (M)

Övriga ledamöter:
Inger Bergsten (M)
Adam Wojciechowski (MP)
Piotr Kiszkiel (L)
Anette Vancas Moberg (S)

Suppleanter
Ulf Albinsson (S)
Sofia Rostedth (M)
Ronny Johansson (S)

Lekmannarevisorer
Torbjörn Rigemar (S)
Sven Jellbo (L)

Lekmannarevisorersuppleanter
Lars-Ola Dahlqvist (S)
Ulf Rothmyr (L)

Arbetstagarrepresentanter
Ulla Berg (Unionen)
Thomas Gustavsson (Fastighetsanställdas förbund)
Suppleanter:
Gabriel Asmar (Unionen)
Simon Kappelmark (Fastighetsanställdas förbund)

Bostadsbolagets styrelse utses av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även bolagets lekmannarevisorer samt fastställer bolagsordning och utser en representant att föra ägarens talan vid årsstämman. Nuvarande styrelse tillträdde vid årsstämman i mars 2015.