Jag är här för första gången

Första gången du loggar in behöver du fylla i ditt objektsnummer, hittar du det på dina hyresavier eller på ditt kontrakt.

Registrera dig

LOGGA IN

Hej du!

Vi har bytt inloggningssätt, ange ditt personnummer istället så går det bra...
 
Glömt lösenordet? →
 

Inomhusmiljö

Kvalitén på inomhusmiljön har stor betydelse för våra hyresgäster. I hemmet omges man av textilier, tapeter, plaster och andra material som på olika sätt kan påverka hälsa och välbefinnande. Ventilation, temperatur och buller påverkar också inomhusmiljön.

Vi behöver luft med bra kvalitet för att må bra och inomhusluften måste ständigt bytas ut mot renare luft. Du kan själv på enkla sätt påverka luftkvalitén i din lägenhet. I luften du andas i din lägenhet tillkommer hela tiden partiklar, gaser och vattenånga från människor, material och maskiner. Fukt bildas av luften du andas ut, dusch, tvättning och liknande.

Om ventilationen inte fungerar som den ska bildas kondens som i första hand visar sig på kalla ytor som fönster, men i senare skede även på väggar och möbler. Om fukten inte ventileras bort får mögelsporer fäste och kan börja växa inomhus med väsentligt försämrat inomhusklimat som följd.

Problem med ventilationen uppstår ofta på grund av tilltäppta tilluftsdon. Då förändras trycket i lägenheten och ventilationssystemet slutar att fungera. Därför är det av största vikt att du inte tejpar, eller på annat sätt täcker för tilluftsdonen.

Har du drabbats är det viktigt att bli av med dem snabbt. Kontakta Anticimex direkt om du tror att du drabbats på telefon 075 245 10 00

I vissa hus förekommer radon vilket är en annan anledning att måna om god ventilation i lägenheten. Radon är en ädelgas som finns i naturen. Den kommer från radioaktiva grundämnen som finns naturligt i berggrunden och i stenbaserade jordarter.

Sedan lång tid arbetar vi med att kartlägga och åtgärda radonhalten i våra hus. Vi har redan kartlagt de flesta marklägenheter och även en stor del av lägenheter längre upp i husen. Vi fortsätter våra mätningar vars omfattning godkänts av Miljöförvaltningen. Dessa mätningar kommer att ligga till grund för en åtgärdsplan.

Att åtgärda radonförekomst kan vara svårt och vi har provat olika metoder i olika hus med varierande resultat. Vi har kommit en bit på väg, men har fortfarande lägenheter med för hög radonhalt. De lägenheterna kommer vi att åtgärda successivt. Vill du veta radonstatus för din fastighet, logga in på Mina sidor.

Riksdagens miljömål säger att fastighetsägare ska ha åtgärdat alla lägenheter med värden över riktvärdet på 200 Becquerel per kubikmeter år 2020.

Vilken temperatur ska det vara i lägenheten?
Det är en vanlig fråga, särskilt nu när det blir kallare ute. Det som gäller hos oss på Bostadsbolaget är att det ska vara minst 20 grader inne, vilket också ligger i nivå med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi mäter temperaturen mitt i rummet – 1,5 meter över golvet.
Tips för rätt temperatur inomhus:

  • Placera inte möbler eller tunga gardiner framför elementen eftersom det hindrar värmen från att komma ut i rummet. Lämna minst 10-15 cm luftspalt.
  • Vädra snabbt och intensivt i max fem minuter.
  • Ventilationen är viktig. Ha ventiler och innerdörrar öppna så sprids värmen i lägenheten. Täpp inte för spaltventiler – då drar det vid fönster istället.
  • Har du under 20 grader efter att du följt våra tips – felanmäl till din kvartersvärd!
Kontakta kvartersvärden om du upplever störande ljud i din bostad.
Därför ska du ha en hemförsäkring

Oavsett om man äger sitt boende eller inte är det viktigt att vara försäkrad. Den som har hemförsäkring kan få ersättning för saker som förstörts i en brand och även för ersättningsboende om lägenheten har skadats så mycket att den är obeboelig. En hemförsäkring hjälper även vid stöld och om man råkar skada annans egendom.

 

Något som inte stämmer?

Kontakta personalen som jobbar på ditt område:
08:00-16:00: 031-731 51 00
Akut efter kontorstid: 031-18 48 33
Mejla oss: info@bostadsbolaget.se

 

Kylan närmar sig. Harry Bengtsson tipsar om hur du hjälper till att hålla värmenivån.
banner_energisparfilm