Rambergsstaden

Allmän information

 • Kontaktinformation

  Din kvartersvärd kan svara på alla frågor som rör ditt boende.
  Hyresdebiteraren svarar på frågor om hyresinbetalningar.
  Uthyraren i ditt område svarar på frågor som handlar om byte av din lägenhet, flytt från oss eller om du behöver hyra ut din lägenhet i andra hand.
  Här finns all kontaktinformation

  Övrig boendeinformation

  Tvättstugor
  Tvättstugor finns antingen på gården eller i husen.

  Kontakta din kvartersvärd för frågor om tvättstugan ellerom du behöver en bikningsnyckel/bricka.
  Parkering

  Endast uteplatser.

  Om du vill hyra en parkeringsplats så kontakta din kvartersvärd för att se vad som är ledigt.
  Sophantering
  Hur sophantering ser ut skiljer sig från hus till hus.

  Men de flesta kan sortera ut sitt komposterbara avfall från övriga hushållssopor.

  Kontakta din kvartersvärd så informerar han dig hur det fungerar.

Länkar