Torpa

Ändrade telefon och öppettider för kvartersvärdar, uthyrare
  • Dela med andra:

Boservice har öppet för besök måndag-fredag 08:00-09:00

tisdag även: 16:00-18:00, inte under juni, juli och augusti

Du når din kvartersvärd på telefon 08:00-16:00.  

Besöksadress:  Långedsgatan 4. 

Fax: 731 58 09

Kvartersvärd Telefon
Johnny 031-731 58 02
Helleforsgatan 5-13, 6-18 
Långedsgatan 1, 3,
Helleforsgatan 18 
Simon 031-731 58 04
Uddeholmsgatan 1-13
Kaggeledstorget,
Kaggeledsgatan 33-37 
Vidkärrsallén 1-9

____________________________________________________________
Vid akuta fel  och störningar i boendet efter kontorstid, tel 031-18 48 33.

Problem med skadedjur? Ring Nomor på telefon 0771-122 300. 


balkonger, träd, grönska

Läs mer om området

Torpa

Torpa ligger i området Vidkärr i östra delarna av Göteborg. Bebyggelsen omgärdas av planteringar och grönområden. Lekplatser finns det gott om, både naturliga och anlagda. Det finns även en tennisbana som går att hyra.

Husen är på tre våningar me...